schimbări la drepturi de autor

Anul viitor se preconizează modificări fiscale care pot influența semnificativ veniturile, mai ales pentru cei care încasează venituri din chirii, dividende sau chiar din diverse activități. Cei care încasează câștiguri din dividende, trebuie să se pregătească pentru o cotă de impozit de 5-8% pentru dividendele distribuite fondurilor de pensii facultative sau administrative, dar și pentru dividendele plătite între persoanele juridice române. Cota de 8% va fi pusă în aplicare după data de 1 ianuarie 2023.

În cazul veniturilor obținute din dividende de o persoană juridică română din statele membre ale Uniunii Europene, acestea sunt scutite de impozite în cadrul calculului de impozit pe profit, dacă se află în incidența legislației române. În prezent, o astfel de situație se aplică pentru societățile în nume colectiv, societățile în comandită simplă, societățile cu răspundere limitată și societățile pe acțiuni.

Potrivit unei analize PwC, veniturile neimpozabile din dividende pot fi puse în aplicare în cazul în care plătitorul și beneficiarul fac parte dintr-o societate în comandită pe acțiuni, societate pe acțiuni, societate în nume colectiv sau cu răspundere limitată. De asemenea, se aplică și pentru alte forme de organizare din care persoanele juridice fac parte, atât timp cât respectă legislația română.

Pentru profesioniștii care obțin venituri din diverse activități independente, plafonul se reduce de la 100.000 euro la 25.000 de euro. Cei care înregistrează un venit brut anual care să depășească plafonul menționat anterior sunt nevoiți să determine venitul net anual în sistem real.

Condiții pentru plafonul lunar de venit neimpozabil

Se aplică și plafonul lunar de venit scutit de impozite de maximum 33% din salariul principal al locului de muncă, din care fac parte și unele beneficii salariale parțiale, tot scutite de impozite. Trebuie să se respecte următoarele condiții:

  1. salariații primesc prestații suplimentare respectându-se clauza de mobilitate, în conformitate cu legea, altele decât cele menționate în art. 76 alin. (2) litera k) din cadrul Codului Fiscal;

  2. angajatorul acordă contravaloarea hranei pentru angajați în conformitate cu prevederile din contract (un tichet de masă/persoană/zi); condiția nu se aplică și în cazul angajaților care au parte de tichete de masă;

  3. angajatorul acordă angajaților contravaloarea chiriei, în conformitate cu prevederile din contract sau cu regulamentul intern, respectându-se limita plafonului neimpozabil de 20%;

  4. angajatorul acordă contravaloarea serviciilor turistice sau de tratament pe toată perioada concediului atât pentru angajații proprii, cât și pentru membrii familiei acestora în limita plafonului anual disponibil;

  5. angajatorul suportă contribuțiile la fondul de pensii și la schemele de pensii facultative în conformitate cu Legea nr. 204/2006, care au fost calificate de ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiară) în limita a 400 euro de persoană;

  6. angajatorul suportă abonamentul de servicii medicale și primele de asigurare voluntară de sănătate, în limita a 400 euro de persoană;

  7. angajatorul își susține financiar angajații care își desfășoară activitatea de acasă prin atenuarea cheltuielilor utilităților, cum ar fi electricitatea, apa, încălzirea, abonamentul de date, cumpărarea echipamentului și mobilierului adecvat în limita unui plafon lunar de 400 lei.

Completarea declarației unice în privința contribuțiilor devine obligatorie de la minimum 6 salarii. Cei care nu depun declarația urmează să fie impozitați din oficiu de Fisc. Persoanele care încasează venituri din activități independente (PFA) din dividende, chirii, drepturi de autor au avut în ultimii 3 ani un singur plafon care generează obligația de plată a contribuției la pensii (CAS), dar și la sănătate (CASS).

În ceea ce privește plafonul unic, acesta este de 12 salarii minime pe economie brute, însă, pentru veniturile din 2023, contribuabilii trebuie să respecte două noi plafoane. Astfel, din punctul de vedere al CAS, începând cu anul 2023, persoanele care obțin venituri din activități independente sau din drepturi de proprietate intelectuală trebuie să obțină o bază anuală de minimum 12 salarii minime brute. În cazul CASS, baza anuală se calculează de la minimum 6 salarii minime brute pe țară în cazul celor care obțin venituri din: drepturi de proprietate intelectuală, activități independente, cedarea folosinței bunurilor, activități silvicole, investiții sau alte surse.

Vrei să rămâi informat?

Înscrie-te la newsletter pentru a primi știri noi, doar o dată pe săptămână, direct pe email.

Nu facem spam! Citește politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.