IMM

Pentru a accesa fonduri europene nerambursabile, este nevoie ca o firmă să fie încadrată ca și IMM. Fie și doar din acest motiv, se poate spune că un IMM aduce importante beneficii. Dar cum se face clasificarea firmelor și ce înseamnă, mai exact IMM?

Ce este IMM

În prezent, IMM-urile reprezintă 90% din totalul firmelor, ceea ce înseamnă că sunt principalul motor economic din țara noastră, dar și din Uniunea Europeană.

Dar ce este IMM? Aceasta este un acronim de la Întreprinderi Mici și Mijlocii. Pentru ca o firmă să fie clasificată ca IMM, ea trebuie să îndeplinească anumite condiții în ceea ce privește: cifra de afaceri, numărul de salariați, existența unor legături de control sau structurale cu alte întreprinderi.

Iată care sunt condițiile ce trebuie îndeplinite de o firmă pentru a fi IMM:

  • numărul mediu anual de salariați este mai mic de 250;

  • cifra de afaceri anuală este de până la 50 de milioane de euro (echivalent în lei) sau activele totale deținute nu depășesc 43 milioane de euro (echivalent în lei). Activele totale sunt toate activele imobilizate și circulante, la care se adaugă și cheltuielile în avans.

Clasificarea firmelor în România

Indiferent de forma juridică pe care o are, orice entitate care efectuează activitate economică este numită întreprindere. Clasificarea întreprinderilor se face în două categorii importante: IMM-uri și întreprinderi mari.

În cazul IMM-urilor, formele de încadrare sunt următoarele:

În funcție de mărimea lor, IMM-urile pot fi:

  • microîntreprinderi;

  • întreprinderi mici;

  • întreprinderi mijlocii

Modul de încadrare a firmei ține cont de numărul angajaților și de cifra de afaceri. Sunt câteva condiții pentru încadrarea unei firme ca microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie:

  • microîntreprinderile au până la 9 salariați și o cifră anuală netă sau active totale deținute de până la 2 milioane de euro – echivalent în lei;

  • întreprinderile mici au între 10 și 49 de salariați și o cifră anuală netă sau active totale deținute de maximum 10 milioane de euro – echivalent în lei;

  • întreprinderile mijlocii – numărul salariaților este cuprins între 50 și 249, iar cifra de afaceri anuală este de maximum 50 de milioane de euro – echivalent în lei sau activele totale deținute nu depășesc 43 de milioane de euro – echivalent în lei.

Cum este clasificată o firmă ca întreprindere mare

Se poate schimba statutul de IMM în anumite condiții. Pentru a rămâne în continuare IMM, trebuie respectate plafoanele pentru numărul mediu de angajați și unul dintre plafoanele care se referă la cifra de afaceri dintr-un an sau referitor la bilanțul total.

Dacă aceste două plafoane sunt depășite pe parcursul a două exerciții financiare consecutive, statutul de IMM se pierde. În același mod, firma poate fi încadrată din nou ca IMM, dacă ea coboară sub plafoanele referitoare la cifra de afaceri sau bilanț și numărul de salariați.

O firmă încadrată ca IMM aduce câteva beneficii importante, printre care cel mai important este acela al atragerii finanțărilor nerambursabile. Pentru a păstra statutul de IMM, trebuie să acorzi atenție celor două plafoane și să îndeplinești condițiile respective.

close

Vrei să rămâi informat?

Înscrie-te la newsletter pentru a primi știri noi, doar o dată pe săptămână, direct pe email.

Nu facem spam! Citește politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.