Noutăți fiscale

Codul Fiscal a fost modificat prin Ordonanța nr. 11/2022, în temeiul căreia s-au introdus modificări și completări cu privire la unele acte normative, iar unele termene au fost schimbate.

Modificări oficiale în Codul de Procedură Fiscală

În Codul de Procedură Fiscală au apărut anumite modificări, printre care noutăți cu privire la condițiile de accesare a eșalonării la plată. Mai precis, debitorii care se află în procedura de insolvență pot să depună cerere de eșalonare, dar condiția impusă este ca aceștia să iasă din procedura de insolvență până la data de emitere a deciziei de eșalonare. Prin această modificare, se dorește oferirea unui sprijin pentru contribuabilii care se află în dificultate financiară și pentru care eșalonarea la plată reprezintă un ajutor.

O altă modificare vizează încetarea obligațiilor declarative pe durata inactivității/suspendării activității pentru anumiți contribuabili (cei care au înscrisă în registrul comerțului mențiunea privind starea activității – inactivitate temporară sau activitate suspendată). Această măsură își propune să simplifice responsabilitățile administrative ale unor contribuabili.

Mai departe, noutățile fac referire și la modalitatea de restituire a impozitului pe dividende în situația în care din regularizarea anuală a dividendelor distribuite parțial pe durata anului rezultă sume de restituit la buget. Codul de Procedură Fiscală reglementa modalitatea de restituire a impozitului pe dividende în cazul societăților care efectuează distribuiri de dividende parțiale pe durata anului, astfel că această reglementare a devenit necesară.

De altfel, măsura de reglementare expresă a obligației de raportare a contribuabililor sau plătitorilor care pun la dispoziție mijloace pentru simplificarea tranzacțiilor online are scopul de a identifica și implicit impozita persoanele fizice care, deși comercializează produse în online, nu declară veniturile câștigate din această activitate pentru că nu sunt înregistrate ca plătitori de impozite și taxe. Modelul declarațiilor, natura informațiilor și perioada la care trebuie raportate vor fi stabilite în temeiul unui ordin al președintelui ANAF.

Modificări oficiale în Codul Fiscal

Cât despre modificările din Codul Fiscal, acestea vizează, printre altele, identificarea persoanelor fizice care efectuează tranzacții cu proprietăți imobiliare și plătesc impozit pe venit în conformitate cu prevederile art. 111, deși se încadrează în activitatea independentă, adică sunt obligați să plătească impozitul pe venituri din activități independente. În consecință, se instituie obligația notarilor publici de a declara tranzacțiile aferente transferului dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia situate sub plafonul de 450.000.

Există modificări și referitor la autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și importatorilor autorizați. Mai precis, structurile de specialitate din cadrul Autorității Vamale Române sunt cele în responsabilitatea cărora revine realizarea autorizării respective.

De altfel, modificările din Codul Fiscal introduc un nou termen-limită (31 decembrie 2022), până la care operatorii economici vizați trebuie să doteze automatele comerciale cu aparate de marcat electronice fiscale. Această noutate îi privește în mod direct pe operatorii economici care realizează livrări de bunuri sau care prestează servicii prin intermediul unor automate comerciale ce funcționează pe baza de plăți cu cardul, precum și de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz.

Înainte de noua ordonanță, termenul limită stabilit ultima oară era 31 decembrie 2021. Termenul a expirat, însă firmele au fost în imposibilitatea de a dota automatele, ceea ce le-ar fi putut aduce amenzi. Termenul dotare a automatelor comerciale cu case de marcat cu jurnal electronic a fost amânat până în ultima zi a anului în curs, aceasta fiind a treia amânare până în prezent.

Inițial, acesta a fost stabilit la 31 decembrie 2019, apoi a fost amânat prin OUG 1/2020, noul termen fiind 31 decembrie 2020. Ulterior, prin OUG 226/2020 termenul se schimba din nou, operatorii economici având obligația de a dota automatele comerciale cu aparate de marcat electronice fiscale până la 31 decembrie 2021. Acest termen nu a permis ca toate etapele de ordin procedural și tehnic să fie parcurse, fiind amânat din nou.

Modificările din Codul de Procedură Fiscală și Codul Fiscal pot fi consultate în detaliu și aici, unde au fost discutate atunci când se aflau încă în stadiul de proiect.

Ministrul Finanțelor anunță modificări în Codul Fiscal pentru anul 2023

Potrivit Ministrului Finanțelor, din 2023 se vor aplica schimbări drastice în Codul Fiscal. În linii mari, acestea vizează creșterea unor taxe pentru cei care dețin mai multe proprietăți și mașini, introducerea impozitului progresiv pentru contribuabili și modificări referitoare la Declarația Unică. De altfel, a fost adusă în discuție și o scădere a pragului la microîntreprinderi.

Una dintre schimbările anunțate, precum și una dintre cele mai importante, privește simplificarea Declarației Unice, care este la momentul actual una destul de complexă. Ministrul Adrian Câciu a făcut apel la ANAF pentru simplificarea părții declarative și pentru identificarea unei strategii în acest sens. De altfel, ministrul și-a exprimat dorința de a exista un cloud guvernamental prin care contribuabilul să fie notificat că a realizat veniturile respective, dat fiind că poate unii dintre aceștia nu își dau seama că au atins pragul stabilit, din diferite considerente.

O nouă modificare ce ar putea fi introdusă în 2023 este introducerea impozitului progresiv, dar la momentul actual nu există certitudine cu privire la implementarea unui astfel de proiect. Tot din 2023, există posibilitatea ca pragul la microîntreprinderi să scadă. Ministrul nu a oferit detalii cu privire la noul prag, menționând că acesta va fi stabilit numai după o analiză efectuată împreună cu mediul de afaceri.

Adrian Câciu anunță creșteri cu privire la taxele datorate de cei care dețin mai multe apartamente și/sau mai multe mașini. Acesta consideră că este necesară o abordare mai fermă privitor la taxarea proprietăților în contextul taxării proprietății suplimentare. De altfel, subliniază că taxarea ar trebui să se întoarcă nu la stat, ci către comunitatea locală. Banii câștigați în urma taxării suplimentare ar trebui să fie investiți în dezvoltarea infrastructurii, astfel încât comunitatea să beneficieze pe urma acestei măsuri.

A fost menționată și o eventuală introducere a taxei pe zahăr, ceea ce există deja în mai multe țări europene. De la jumătatea anului, se dorește introducerea facilității de 1.500 lei pentru creșă și grădiniță. Aceasta a fost amânată prin Ordonanța trenuleț, iar ministrul spune că jumătatea anului ar fi termenul maxim de introducere a facilității.

Toate aceste modificări ar putea fi introduse de la jumătatea anului în Codul fiscal, astfel încât să intre în vigoare începând cu anul viitor. Schimbările nu vor fi introduse decât după o dezbatere cu mediul de afaceri, mediul academic și alți actori implicați, inclusiv cu asistența FMI și Băncii Mondiale.

Vrei să rămâi informat?

Înscrie-te la newsletter pentru a primi știri noi, doar o dată pe săptămână, direct pe email.

Nu facem spam! Citește politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.