beneficiarii reali ai persoanelor juridice

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) a anunțat recent câteva detalii referitoare la depunerea declarațiilor anuale cu privire la beneficiarii reali ai persoanelor juridice care sunt înregistrate în registrul comerțului, mai precis a declarațiilor care sunt prevăzute la art. 62 alin (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, dar și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Câte declarații au fost depuse

Potrivit ONRC, până la 4 octombrie au fost depuse 656.890 de declarații anuale despre beneficiarii reali ai persoanelor juridice. Pe site-ul instituției sunt două situații detaliate: una pentru intervalul 1 ianuarie 2021 – 30 septembrie 2021, iar alta pentru intervalul 1 octombrie 2021 – 4 octombrie 2021.

Ce este un beneficiar real

La 1 octombrie s-a împlinit termenul de depunere a declarației anuale cu privire la beneficiarii reali ai persoanelor juridice care se supun obligației de a se înregistra în registrul comerțului.

Obligația de a depune declarația privind beneficiarul real a fost reintrodusă prin Legea 101/2021. Aceasta este dată de reprezentantul legal al unei societăți și trebuie să cuprindă următoarele informații: datele de identificare ale beneficiarilor reali, precum și modalitățile în care se exercită controlul asupra firmei.

Beneficiar real este, conform legii, persoana care deține direct sau indirect 25% +1 din numărul acțiunilor sau părților sociale, cel care participă la capitalul unei societăți cu peste 25% și persoana care controlează în mod direct sau prin diverse mijloace activitatea din societatea respectivă.

După noile prevederi legale, orice firmă, fiducie sau ONG care este constituită în 2021 trebuie să depună această declarație chiar la înființare. Entitățile au obligația să depună anual sau ori de câte ori apar modificări în ceea ce privește datele beneficiarilor reali. Obligația e aplică strict în cazul firmelor care au asociați persoane fizice.

Declarația se depune de către reprezentantul legal, personal, la sediul ONRC, prin mijloacele electronice sau prin corespondență (poștă sau curier). Pentru depunere este nevoie de CUI-ul firmei, de actul constitutiv, de copiile buletinelor asociaților care dețin 25% din firmă și de copia cărții de identitate a administratorului.

Vrei să rămâi informat?

Înscrie-te la newsletter pentru a primi știri noi, doar o dată pe săptămână, direct pe email.

Nu facem spam! Citește politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.