facilitati fiscale agricultura

Ministerul Finanțelor a publicat recent varianta proiectului care modifică o mulțime de articole din Codul Fiscal, iar o parte dintre acestea privesc impozitul pe venit și contribuții sociale obligatorii. De asemenea, se propun modificări și pe partea impozitelor și taxelor locale, cum ar fi eliminarea sintagmei ”clădire cu destinație mixtă”.

Facilitățile fiscale acordate unor sectoare de activitate vor fi revizuite

Una dintre propunerile proiectului de act normativ este reevaluarea reglementării prin care se acordă o serie de facilități fiscale în sectorul de construcții, sectorul agricol și în industria alimentară. De la 1 ianuarie 2023, vor beneficia de facilități fiscale doar persoanele fizice care obțin venituri din salarii realizate în temeiul unor contracte individuale de muncă încheiate de angajatori care îndeplinesc condițiile stipulate la art. 60 pct. 5 și pct. 7 din Codul fiscal.

O altă reglementare vizează indemnizațiile obținute pentru îngrijirea pacienților care suferă de afecțiuni oncologice, al căror regim fiscal se va reglementa similar cu cel aplicabil indemnizațiilor acordate pentru risc maternal, maternitate sau îngrijirea copilului bolnav, reprezentând venit neimpozabil.

Se modifică plafonul de determinare a venitului net anual pe bază de norme de venit

O altă măsură propusă este cea privitoare la modificarea plafonului până la care contribuabilii stabilesc venitul net anual pe bază de norme de venit. Acest plafon va scădea de la 100.000 euro la 25.000 euro, iar modificarea îi privește pe cei care obțin venituri din activități independente.

Pe partea veniturilor obținute din salarii și asimilate salariilor, se dorește implementarea unui plafon lunar de venit neimpozabil, de cel mult 33% din salariul de bază aferent locului de muncă ocupat, pentru contravaloarea hranei acordate de către angajator salariaților, prestațiile suplimentare primite de angajați în baza clauzei de mobilitate, cazarea și contravaloarea chiriei pentru spațiile puse de către angajatori la dispoziția salariaților, contravaloarea serviciilor turistice pe perioada concediului, contribuțiile la un fond de pensii facultative, primele de asigurare voluntară de sănătate, sume pentru desfășurarea telemuncii.

Salariul minim brut pe țară devine bază lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale

Proiectul de act normativ dorește să introducă ca bază lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale și al contribuției de asigurări sociale de sănătate salariul minim brut pe țară, în cazul contractelor individuale de muncă încheiate cu normă întreagă sau parțială al căror nivel se situează sub salariul minim brut pe țară garantat în plată.

Prin urmare, nu se va lua în calcul venitul pe care salariatul l-a obținut în luna respectivă, în care se datorează contribuțiile, ci salariul minim brut pe țară. Această măsură nu este valabilă pentru angajații care obțin venituri salariale în aceeași lună din două sau mai multe contracte individuale de muncă și în cazul cărora baza lunară de calcul cumulată este egală sau depășește salariul minim brut pe țară. Unul dintre obiectivele acestei propuneri este de a îi descuraja pe angajatori să încheie contracte de muncă cu normă parțială pentru angajații care lucrează la program normal (cu normă întreagă), în ideea de reducere a sarcinii fiscale.

Vrei să rămâi informat?

Înscrie-te la newsletter pentru a primi știri noi, doar o dată pe săptămână, direct pe email.

Nu facem spam! Citește politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.