Taxe SRL 2022

Antreprenorii români care au ales ca formă de organizare a afacerii societatea cu răspundere limitată (SRL) vor avea de achitat către stat anumite taxe și în acest an. În acest articol se pot consulta taxele care au fost valabile în 2021.

Iată care sunt taxele și impozitele pe care trebuie să le achite un SRL în 2022:

 1. Taxa pe Valoare Adăugată (TVA)

Taxa pe Valoare Adăugată este, conform definiției din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, „un impozit indirect datorat la bugetul statului”.

În România, cota standard de TVA care se aplică și în 2022 este de 19%, cu două derogări:

 • 9% – valabil în cazul următoarelor livrări de bunuri sau prestări de servicii: proteze, produse ortopedice, medicamente pentru uz uman sau veterinar, alimente, băuturi, cu excepția celor alcoolice, animale și păsări vii, ce provin din specii domestice, plante, semințe și ingrediente pentru prepararea alimentelor, livrarea apei pentru irigațiile din agricultură, livrarea pesticidelor și de îngrășăminte, semințe și produse agricole pentru plantare sau însămânțare, servicii de alimentare cu apă și canalizare.

 • 5% – valabil în cazul livrării următoarelor bunuri și prestări de servicii: manuale școlare, cărți, reviste, ziare, atât fizice, cât și pe suport electronic, cu excepția celor cu conținut video sau muzical audio destinate publicității, accesul la muzee, castele, case memoriale, monumente de arhitectură și arheologice, monumente istorice, grădini zoologice și botanice, parcuri de distracții, bâlciuri, parcuri recreative, livrarea locuințelor parte din politica socială, cazarea în sectorul hotelier, închirierea terenurilor pentru camping, servicii de restaurant, catering, exceptând băuturile alcoolice, utilizarea facilităților sportive pentru practicarea sportului și educației fizice, transportul de persoane cu trenuri sau vehicule istorice cu tracțiune cu aburi în scop turistic sau de agrement, transport cu telecabina, telescaun, transportul cu vehicule cu tracțiune animală, în scop turistic sau de agrement, sau cu ambarcațiuni, precum și livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă (produse eco, montane, tradiționale autorizate), livrarea lemnului de foc, livrarea energiei termice în sezonul rece pentru populație și pentru spitalele publice și private, ONG-uri, furnizori de servicii sociale.

În cazul întreprinderilor nou înființate, care sunt automat înregistrate ca neplătitoare de TVA (cu excepția cazului când se înregistrează în scopuri de TVA prin opțiune), firmele nu plătesc TVA, dacă cifra de afaceri anuală se află sub pragul de 300.000 de lei.

În momentul în care SRL-ul devine plătitor de TVA, adică dacă într-un an fiscal depășește venituri de 300.000 de lei, apare și obligația de a se înregistra, în acest scop, în termen de 10 zile de la sfârșitul lunii respective în care a fost atins plafonul.

Taxa pe Valoare Adăugată se plătește trimestrial, dacă firma are o cifră de afaceri sub valoarea de 100.000 de euro. Pentru anul 2022, plafonul pentru a trece de la TVA trimestrial la TVA lunar se calculează în funcție de cursul valutar BNR din 30.12.2021, valabil pentru 31.12.2021, adică 4.9486 lei/eur. Așadar, plafonul în lei este de 494.860 lei.

 1. Impozitul pe venit

Acest impozit se aplică microîntreprinderilor, cota variind în funcție de numărul de salariați. Microîntreprinderea este o persoană juridică din România care a înregistrat venituri care nu au trecut peste echivalentul în lei a 1.000.000 euro. Cursul de schimb care se utilizează pentru determinarea acestui echivalent este cel valabil în momentul închiderii exercițiului financiar în care au fost realizate veniturile. Pentru acest an, echivalentul în lei este plafonul de 4.948.100 lei, raportat la cursul de la 31 decembrie 2021, respectiv 4,9481 lei/euro.

Impozitul pe venit se aplică astfel:

 • 1% – atunci când microîntreprinderea are un salariat sau mai mulți;

 • 3% – atunci când microîntreprinderea nu are salariați.

Toate firmele nou înființate au statutul de microîntreprindere, iar dacă cifra de afaceri ajunge să depășească pragul de 1.000.000 de euro, se va schimba plafonul de impozitare, urmând ca firma să plătească impozit pe profit de 16%.

De la profit la micro

Persoanele juridice din România aplică impozitul pe veniturile microîntreprinderilor în anul care urmează celui în care au fost îndeplinite condițiile de microîntreprindere. În acest sens, se vor depune declarațiile: D010 și D700, termenul de depunere a acestor declarații fiind 31 martie 2022.

De la micro la profit

Dacă într-un an o microîntreprindere înregistrează venituri de peste 1.000.000 de euro, echivalent în lei (vezi mai sus), ea va datora impozit pe profit, din trimestrul în care a depășit limita.

Declarațiile care trebuie depuse sunt: D010 și D700, iar termenul de depunere este de 15 zile de la finalul lunii în care a fost depășit plafonul.

Baza impozabilă

Baza impozabilă a impozitului pe venitul microîntreprinderilor o reprezintă veniturile din orice sursă, din care vor fi scăzute: veniturile aferente costurilor pentru stocurile de produse, veniturile aferente costurilor cu serviciile în curs de execuție, din producția de imobilizări necorporale și corporale, din subvenții, din provizioane, ajustări pentru pierdere de valoare sau pentru depreciere, venituri din restituire sau anulare dobânzi și penalități, venituri din despăgubiri, din diferențele de curs valutare, din creanțe și datorii cu decontare, etc.

 1.  Contribuții sociale

Contribuțiile sociale sunt obligații fiscale prin care angajatorii și angajații sunt determinați să achite lunar procente din venitul brut unor sisteme publice, pentru a primi, în schimb, anumite asigurări.

Contribuțiile se rețin automat și sunt reglementate prin Legea nr. 227/2025 privind Codul Fiscal.

CAM – Contribuția Asiguratorie pentru Muncă revine în sarcina angajatorului și cuprinde: șomaj, riscuri profesionale, concedii medicale, creanțe salariale. Baza de calcul pentru CAM este, conform reglementărilor: „suma câștigurilor brute realizate din salarii și venituri asimilate salariilor, în țară și în străinătate”, iar cota este de 2,25%.

SRL-urile și persoanele fizice cu angajați au obligația legală de a calcula contribuția asiguratorie pentru muncă și de a o plăti către bugetul statului într-un cont distinct. Data limită este de 25 inclusiv a lunii care urmează celei pentru care se plătesc veniturile sau până la 25 inclusiv a lunii care urmează trimestrului pentru care se plătesc veniturile, în funcție de caz.

Din această contribuție asiguratorie pentru muncă achitată la bugetul de stat, vor fi distribuite până la sfârșitul lunii cote de:

 • 15% – la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale;

 • 20% – la Bugetul asigurărilor pentru șomaj;

 • 5% – la Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și pentru boli profesionale;

 • 40% se face venit la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru achitarea concediilor medicale;

 • 20% – venit la bugetul de stat.

Excepție de la această regulă o face, conform legii, până la 31 decembrie 2028 inclusiv, angajatorii din domeniul construcțiilor, CAM încasată de la aceștia distribuindu-se integral către Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.

Contribuțiile sociale datorate de angajat sunt de 45% și sunt compuse din:

 • 25% – asigurări sociale (CAS);

 • 10% – asigurări sociale de sănătate (CASS);

 • 10% – impozit pe venit.

 1.  Impozitul pe dividende

Dividendele sunt o metodă legală de a beneficia de profitul realizat de o firmă, prin repartizarea acestora către asociați. Ele se distribuie în două moduri: trimestrial sau anual, cu obligația de a fi reținute, declarate și de a fi plătit un impozit de 5% din valoarea dividendelor brute.

Cota de taxă valabilă pentru impozitarea dividendelor în 2022 este, așadar, de 5%, fără să existe modificări față de anii anteriori. Diferența față de 2021 este dată totuși de modificarea plafonului în funcție de a cărui depășire există obligația de plată a CASS. Plafonul este de 12 salarii minime brute pe economie, iar, având în vedere că de la 1 ianuarie 2022 s-a majorat salariul minim la valoarea de 2.550 lei, plafonul în 2022 este de 30.600 lei.

Impozitul pe dividende este reținut, plătit și declarat de compania care plătește dividendele, însă obligația de a declara și a plăti CASS îi revine persoanei fizice, prin depunerea declarației unic. Calculul CASS se raportează la 12 salarii, astfel contribuția la sănătate, în anul 2022, este de 3.060 lei, adică 10% x 30.600 lei.

De reținut!

 • La încasarea banilor din dividende, cu o valoare cel puțin egală cu 12 salarii minime brute – adică 30.600 lei în 2022, apare obligația de a plăti CASS, conform Codului Fiscal;

 • CASS este de 10% din plafonul de 30.600 lei – adică 3.060 lei;

 • plata CASS revine persoanei fizice, iar pe firmă se achită doar impozitul pe dividende.

Vrei să rămâi informat?

Înscrie-te la newsletter pentru a primi știri noi, doar o dată pe săptămână, direct pe email.

Nu facem spam! Citește politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.