necesarul de tichete de masă

Legea care reglementează valoarea tichetelor de masă a intrat în vigoare în 2018 – Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare – fiind modificată şi completată ulterior (vezi aici). Potrivit Art 1 din Legea anterior menţionată, „tichetele de masă sunt bilete de valoare acordate angajaților, lunar, ca alocație individuală de hrană, utilizate numai pentru achitarea mesei sau pentru achiziționarea de produse alimentare”. Dincolo de definiţia legală, tichetele de masă sunt o formă de recompensare a angajaţilor de către angajatori, fără ca aceştia din urmă să mai suporte numeroase alte costuri suplimentare.

Valoarea tichetelor de masă

Pe 6 octombrie 2021 Ordinul Ministerului Muncii, Ordinul nr. 1.245/902/2021, prin care s-a stabilit creşterea valorii tichetelor de masă, pentru cel de-al doilea semestru al anului în curs, a fost publicat în Monitorul Oficial Partea I, nr. 956.

Potrivit Ordinului mai sus menţionat, pentru al doilea semestru al anului 2021, valoarea unui tichet de masă nu poate fi mai mare de 20,09 lei. Aceeaşi valoare nominală se aplică şi pentru lunile februarie şi martie.

Dacă ne raportăm la ultima majorare a valorii maximale a tichetelor de masă, constatăm că această ultimă majorare este mai mare, în ideea în care, în octombrie 2020, majorarea a constat în trecere de la valoarea de 20 lei la 20,01 de lei.

Cum se pot utiliza tichetele de masă

Potrivit Art 2 din Lege, tichetele tipărite pe suport de hârtie pot fi folosite de angajaţi în orice tip de organizaţie de alimentaţie publică, în magazine alimentare, cantine-restaurant, bufete, în care se vând produse alimentare. Condiţia este ca unităţile care emit tichetele să aibă contract de prestări servicii cu organizaţiile de tip alimentar.

Art 3 din Lege completează informaţia, făcând referire strict la tichetele pe suport electronic. Acestea pot fi utilizate de angajaţi similar celor tipărite, cu menţiunea că unităţile respective trebuie să fi încheiat contracte de prestări servicii cu emitenţii de tichete de masă pe suport electronic care, în mod exclusiv, trebuie să permită utilizarea tichetelor inclusiv în cafenele, restaurante etc, pentru a se achita nota de plată, şi pentru plata online a produselor din categoria alimente.

Cum ajung tichetele de masă în posesia angajaţilor

Atât tichetele de masă pe suport de hârtie, cât şi cele pe suport electronic, ajung în posesia angajaților în fiecare lună practic, în ultimele 10 zile ale lunii, pentru a putea fi utilizate în luna următoare.

Angajatorul distribuie tichetele de masă tipărite, lunar. Fiecare salariat primeşte un număr de tichete corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna respectivă. Pe de altă parte, valoarea tichetelor de masă pe suport electronic este transferată tot lunar salariaților, conform contractului încheiat de unitatea emitentă cu angajatorul. Valoarea primită electronic de salariat este stabilită corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna pentru care se face transferul.

Important de apreciat este că un angajat are dreptul legal de a utiliza lunar, cel mult numărul de tichete de masă egal cu numărul de zile pe care le-a lucrat. La finalul lunii, angajatul este obligat prin normele legale să restituie tichetele de masă care nu i se cuvin dacă acestea sunt tipărite sau valoarea lor, dacă sunt pe suport electronic – în mod similar se procedează şi la încheierea contractului de muncă.

Prin această informaţie am ajuns într-un punct în care trebuie să răspundem la întrebarea:

Când nu este posibil că angajatorul să le ofere tichete de masă angajaţilor?

Niciun salariat nu primeşte tichete de masă în următoarele situaţii:

 • este în concediu – indiferent de tipul de concediu;

 • absentează de la serviciu;

 • este delegat sau detaşat în afară localităţii;

 • are zile libere plătite (legale, pentru evenimente speciale etc).

Cum se calculează necesarul de tichete de masă?

În momentul în care se calculează necesarul de tichete de masă se au în vedere următoarele două aspecte:

 • numărul zilelor lucrătoare din luna următoare;

 • concediile angajaţilor.

Pentru exemplificare avem în vedere luna decembrie 2021, o lună cu 22 de zile lucrătoare şi 3 zile libere – sărbători legale. 5 angajaţi în firmă.

Numărul total de tichete de masă de comandat

= (Nr. de zile lucrătoare – Zile de concediu/zile libere) x Nr. de angajaţi = 19 (22-3) x 5 = 95 tichete.

Valoarea nominală a unui tichet (potrivit noilor norme legale despre care am vorbit anterior) este de 20,09 lei => Valoarea nominală totală aferentă comenzii clientului: 95×20,09 = 1908 lei.

Potrivit Art 4, alin 3 din Legea 165/2018, „Sumele reprezentând costul imprimatelor în cazul biletelor de valoare pe suport hârtie, respectiv costul emiterii biletelor de valoare pe suport electronic, precum şi costul suportului electronic sau al înlocuirii acestuia, contractate cu unitatea emitentă şi primite de către angajator, se suportă de către angajatori din bugetele proprii.”

Pentru a se stabili sumele de bani totale pentru acoperirea valorii nominale (VN) a tichetelor de masă se au în vedere:

 • VN a tichetului de masă, convenită de partenerii sociali;

 • Numărul angajaţilor care beneficiază de contract individual de muncă, care vor primi tichete de masă;

 • numărul de zile lucrătoare pentru perioada în care tichetele se acordă.

Costul pentru imprimarea tichetelor = 3% din VN, în exemplul nostru 3% din 1908 lei =55.57.

TVA deductibilă calculată din preţul imprimatelor = cota TVA 19% * 55.57 lei.

Condiţii de valabilitate a tichetelor de masă pe suport de hârtie

Valabilitatea tichetelor de masă pe suport de hârtie este condiţionată de existenţa unui înscris cu numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă. De asemenea, un tichet de masă valabil conţine cel puțin următoarele mențiuni:

 • numele și adresa unităţii emitente;

 • VN a tichetului de masă;

 • perioada de valabilitate în care poate fi utilizat tichetul;

 • un spațiu pentru înscrierea datelor angajatului cu drept legal de utilizare al tichetelor (nume, prenume, cod numeric personal);

 • interdicție pentru achiziţionare țigări și/sau alcool;

 • spațiu pentru înscrierea datei și aplicării ștampilei unității la care tichetul a fost utilizat.

Avantajele angajatorilor care oferă tichete de masă şi ale salariaţilor care le primesc

Avantajele angajatorilor care acordă tichete de masă angajaţilor se materializează în următoarele aspecte:

 • deducerea taxelor: nu se percepe impozit precum în cazul salariilor. Angajaţii primesc tichete de masa într-o limita de 5% din fondul de salarii;

 • colaborarea cu o unitate care emite tichete de masă presupune minimum de efort. Contractele pot fi semnate digital;

 • angajaţii pot oferi astfel de tichete şi salariaţilor care prestează munca part-time;

 • salariaţii cu program redus din cauza pandemiei sau în şomaj tehnic din aceeaşi cauză pot primi tichete doar dacă angajatorul decide să acţioneze astfel – practic, angajatorul poate refuza să le acorde în aceste condiţii speciale.

Pe de altă parte, angajaţii apreciază beneficiile oferite de angajator, care contribuie la bunăstarea vieţii, ori tichetele de masă sunt un avantaj real, uşor de valorificat.

Vrei să rămâi informat?

Înscrie-te la newsletter pentru a primi știri noi, doar o dată pe săptămână, direct pe email.

Nu facem spam! Citește politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.