taxe SRL 2021

Toate taxele pe care trebuie să le plătească un SRL se declară prin intermediul declaraţiilor specifice şi se achita la termenele prevăzute de lege prin OP (ordin de plată) sau FV (foi de vărsământ) prin trei modalităţi:

 1. online, pe ghişeul.ro;
 2. prin transfer bancar;
 3. cash, la casieriile ANAF.

În ceea ce priveşte dările către stat în cazul unui SRL, sunt mai multe tipuri, ce vor fi enumerate în continuare.

1 Impozitul pe venit

Acesta se aplică doar microintreprinderilor, iar cota diferă în funcţie de numărul de angajaţi astfel:

 • 1% – dacă microintreprinderea are unul sau mai mulţi salariaţi;
 • 3% – dacă microintreprinderea nu are salariaţi.

Orice firmă nou înfiinţată are statutul de microintreprindere. În cazul în care cifra de afaceri depăşeşte 1 milion de euro (pentru anul 2021, plafonul echivalent în lei este de 4.869.400 lei) va trebui schimbat sistemul de impozitare, urmând să fie achitat un impozit pe profit în cota de 16%.

2 Taxa pe valoare adăugată (TVA)

În România se aplică o cotă standard de TVA în valoare de 19%, dar există şi derogări de la aceasta:

 • 9% în cazul: serviciilor de alimentare cu apă, alimentelor, băuturilor, serviciilor medicale;
 • 5% în cazul: serviciilor de catering, cazare, manuale școlare, cărți, reviste, acces la muzee, evenimente culturale/sportive.

TVA-ul în cazul SRL-urilor nou înfiinţate

Un SRL nou înfiinţat este automat neplătitor de TVA, dacă nu optează pentru înregistrarea în scopuri de TVA prin opţiune. Firma poate rămâne neplătitoare de TVA dacă cifra de afaceri anuală se menţine sub plafonul de 300.000 lei. Se poate urmări evoluţia TVA-ului societăţii în balanţa contabilă la contul 442 şi conturile sale analitice.

Când devine SRL-ul plătitor de TVA

Dacă veniturile firmei într-un an fiscal depăşesc pragul de 300.000 lei, antreprenorul are obligaţia să o înregistreze ca plătitor de TVA în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii în care s-a atins sau depăşit plafonul. Această sarcină este de obicei în grijă contabilului. Înregistrarea se face la ANAF şi presupune depunerea unui dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • declaraţia 010;
 • documentele de identitate ale administratorilor și asociaţilor;
 • certificatul de înregistrare la ONRC (copie);
 • declarație pe propria răspundere din care să rezulte dacă societatea desfășoară sau nu activități economice la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora;
 • copia contractului de prestări servicii contabile (prima și ultima pagină);
 • împuternicire;
 • act de identitate împuternicit (copie).

Cum se plăteşte TVA-ul?

TVA-ul se declară şi se plăteşte trimestrial, dacă cifra de afaceri se află sub valoarea de 100.000 de euro. Pentru anul 2021, plafonul pentru trecerea de la TVA trimestrial la TVA lunar este de 487.440 lei.

3 Contribuţii sociale

Există câteva motive pentru care este bine ca după înfiinţarea unui SRL persoana în cauză să se angajeze în firma: beneficiază de reducerea impozitului pe venit, este asigurată la sănătate şi şomaj şi poate scoate bani legal din firmă, fără dividende.

Pentru fiecare salariu se percep contribuţii sociale, astfel:

 • 2.25% din salariul brut sunt contribuţii sociale datorate de angajator. Se numesc contribuţie asiguratorie pentru muncă (CAM);
 • 45% sunt contribuții sociale datorate de angajat fiind compuse din:
  • asigurări sociale (CAS) – 25%;
  • asigurări sociale de sănătate (CASS) – 10%;
  • impozit pe venit – 10%.

Toate aceste contribuţii se reţin, se declară şi se plătesc de angajator.

4 Impozitul pe dividende

Pentru a putea scoate profitul obţinut de firmă, metoda legală este repartizarea de dividende către asociaţi. Acestea se distribuie trimestrial sau anual, în condiţiile reţinerii, declarării şi plății unui impozit de 5% din valoarea dividendelor brute.

Conform Codului Fiscal, în situaţia în care se încasează bani din dividende a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 12 salarii minime brute, adică în 2021 de 27.600 lei, este obligatorie plata contribuţiei la sănătate (CASS), adică 10% din 27.600 – 2760 lei.

Vrei să rămâi informat?

Înscrie-te la newsletter pentru a primi știri noi, doar o dată pe săptămână, direct pe email.

Nu facem spam! Citește politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.