Bursa de Valori București

Bursa de Valori București este locul unde se tranzacționează acțiunile companiilor listate la bursă, dar pe lângă acțiuni pot fi tranzacționate și alte tipuri de instrumente financiare. În funcție de momentul în care se emit sau se achiziționează valorile mobiliare, piața de capital se împarte în piață primară și secundară, însă putem spune că majoritatea tranzacțiilor se efectuează pe cea de-a doua piață amintită. Instrumentele disponibile la Bursa de Valori București sunt acțiuni, obligațiuni, certificate și instrumente derivate.

Ce este piața de capital?

Piața de capital este un sistem de intermediere financiară care facilitează transferul de capital între investitori și companii. Aceasta este alcătuită din două segmente: piața primară și piața secundară. Piața primară este locul unde companiile își vând acțiunile pentru prima dată, iar piața secundară este locul unde acestea sunt tranzacționate ulterior.

Instrumente financiare tranzacționate la Bursa de Valori București

La Bursa de Valori București se pot tranzacționa acțiuni, obligațiuni, certificate și instrumente derivate. Acțiunile sunt titluri de valoare care reprezintă o parte din capitalul social al unei companii și care conferă dreptul de proprietate asupra acesteia. Obligațiunile sunt titluri de valoare care reprezintă o datorie a emitentului față de deținătorii acestora. Certificatele sunt titluri de valoare care conferă dreptul de proprietate asupra unui anumit activ sau grup de active. Instrumentele derivate sunt titluri de valoare care derivă din alte active financiare și care sunt utilizate pentru a gestiona riscul.

Capitalizarea bursieră

Capitalizarea bursieră reprezintă valoarea totală a acțiunilor unei companii listate la bursă. Capitalizarea bursieră a companiilor listate pe Piața Reglementată de la Bursa de Valori București, în anul 2022, a fost de 39,8 miliarde euro. La momentul redactării materialului, capitalizarea acelorași companii este de 41,8 mld. euro, iar valoarea medie tranzacționată zilnic este de 33,9 milioane euro. Pe piața AeRO pentru IMM-uri, capitalizarea este de 2,9 miliarde euro, în timp de valoarea medie tranzacționată zilnic este de 1,5 milioane euro.

ASF și Depozitarul Central

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) este instituția care reglementează și supraveghează piața de capital din România. Depozitarul Central este instituția care se ocupă de administrarea sistemului de decontare și decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare.În concluzie, Bursa de Valori București este un loc unde se tranzacționează acțiunile companiilor listate la bursă, dar pe lângă acțiuni pot fi tranzacționate și alte tipuri de instrumente financiare. Piața de capital este un sistem de intermediere financiară care facilitează transferul de capital între investitori și companii. La Bursa de Valori București se pot tranzacționa acțiuni, obligațiuni, certificate și instrumente derivate. Capitalizarea bursieră reprezintă valoarea totală a acțiunilor unei companii listate la bursă. ASF și Depozitarul Central sunt instituțiile care reglementează și supraveghează piața de capital din România.

Vrei să rămâi informat?

Înscrie-te la newsletter pentru a primi știri noi, doar o dată pe săptămână, direct pe email.

Nu facem spam! Citește politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.