Facturarea electronică

La începutul lunii iulie 2024, facturarea electronică devine obligatorie pentru toate tranzacțiile efectuate între operatorii economici stabiliți în România. Această măsură, adoptată de autoritățile române în cadrul programului de digitalizare a administrației publice, are ca scop simplificarea procedurilor de facturare, reducerea fraudelor fiscale și îmbunătățirea transparenței fiscale.

În prima etapă, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2024, operatorii economici au posibilitatea să raporteze în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura toate facturile emise în relația B2B și în relația cu instituțiile publice, altele decât cele efectuate în relația B2G

Începând cu data de 1 iulie 2024, emitenții facturilor electronice au obligația de transmitere a acestora către destinatari utilizând sistemul național privind factura electronică RO e-Factura. Toate celelalte forme de facturi vor deveni nelegale.

Totodată, primirea și înregistrarea de către destinatari – persoane impozabile stabilite în România, a unei facturi emise de operatori economici stabiliţi în România, în relaţia B2B, fără a fi transmisă prin sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, constituie contravenţie și se sancţionează cu o amendă egală cu cuantumul TVA înscris în factură.

Ce trebuie să știe operatorii economici pentru a se conforma obligației de facturare electronică

Pentru a putea emite și primi facturi electronice, operatorii economici trebuie să se înregistreze în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura. Înregistrarea se poate face online, pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

Înregistrarea în sistemul RO e-Factura presupune furnizarea de către operatorul economic a următoarelor informații:

  • Denumirea și adresa operatorului economic;
  • Codul de identificare fiscală (CIF);
  • Numele și prenumele reprezentantului legal al operatorului economic;
  • Adresa de e-mail a operatorului economic;
  • Adresa de internet a operatorului economic.

După înregistrare, operatorii economici vor primi un certificat digital calificat, care este necesar pentru a putea transmite facturi electronice. Certificatul digital poate fi obținut de la o instituție emitentă de certificate digitale acreditată de Ministerul Finanțelor.

Pentru a emite o factură electronică, operatorii economici trebuie să utilizeze un program de facturare electronică compatibil cu sistemul RO e-Factura. Există numeroase programe de facturare electronică disponibile pe piață, atât gratuite, cât și cu plată.

Factura electronică trebuie să conțină aceleași informații ca și o factură tradițională, în format fizic. În plus, factura electronică trebuie să conțină și următoarele informații specifice:

  • Numărul de identificare al facturii electronice (NIF);
  • Data și ora emiterii facturii electronice;
  • Semnătura electronică a emitentului.

Factura electronică poate fi transmisă destinatarului prin intermediul sistemului RO e-Factura sau prin intermediul unui canal de comunicare securizat, cum ar fi e-mailul sau sistemul de mesagerie instant.

Avantajele facturării electronice

Facturarea electronică oferă o serie de avantaje atât pentru operatorii economici, cât și pentru autoritățile fiscale.

Pentru operatorii economici, facturarea electronică simplifică procedurile de facturare, reduce costurile și îmbunătățește securitatea datelor.

Pentru autoritățile fiscale, facturarea electronică facilitează controlul fiscal și reduce riscul de fraudă fiscală.

Concluzie

Facturarea electronică este o măsură importantă de digitalizare a administrației publice și de îmbunătățire a transparenței fiscale. Adoptarea acestei măsuri va avea un impact pozitiv atât asupra operatorilor economici, cât și asupra autorităților fiscale.

Pentru a se conforma obligației de facturare electronică, operatorii economici trebuie să se înregistreze în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura și să utilizeze un program de facturare electronică compatibil cu acest sistem.

Vrei să rămâi informat?

Înscrie-te la newsletter pentru a primi știri noi, doar o dată pe săptămână, direct pe email.

Nu facem spam! Citește politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.