UE introduce noi reguli

Companiile care activează după modelul gig economy” (ca Bolt și Glovo) sunt subiectul principal al unor măsuri privind protecția angajaților și îmbunătățirea condițiilor de muncă prin intermediul platformelor digitale. Măsurile propuse de Comisia Europeană vor garanta beneficii sociale aferente și drepturi în materie de muncă pentru persoanele care lucrează prin astfel de platforme digitale de muncă.

Pe lângă drepturi în materie de muncă și beneficii sociale, persoanele care lucrează prin intermediul platformelor digitale de muncă din UE vor beneficia, potrivit noilor măsuri propuse, de sisteme care vor îmbunătăți sau înlocui anumite funcții manageriale.

Comisia Europeană a prezentat o comunicare, o propunere de directivă și un proiect de orientări

În cadrul setului de măsuri propuse, Comisia Europeană a prezentat o comunicare, o propunere de directivă și un proiect de orientări. Comunicarea vizează modul de abordare și măsurile la nivelul UE în ceea ce privește lucrul pe platforme digitale, iar propunerea de directivă se concentrează pe îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru cei care lucrează prin astfel de platforme, cuprinzând inclusiv măsuri privitoare la statutul profesional al lucrătorilor. Cât despre proiectul de orientări, acesta oferă clarificări cu privire la aplicarea legislației Uniunii Europene în domeniul concurenței.

Directivă privind îmbunătățirea condițiilor de muncă

Considerată cea mai importantă dintre cele trei propuneri, directiva referitoare la îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru lucrul pe platforme vizează trei aspecte: statutul profesional al persoanelor care lucrează prin platforme digitale, gestionarea algoritmică și asigurarea respectării legislației.

Statutul profesional al persoanelor care lucrează prin intermediul unor platforme digitale trebuie să fie stabilit în raport cu condițiile reale de muncă. Directiva introduce o serie de criterii de control, în baza cărora se poate stabili dacă platforma respectivă este sau nu un angajator. Pentru a fi considerată “angajator” din perspectivă juridică, platforma trebuie să îndeplinească minim două cerințe din lista propusă. Astfel, angajații ar beneficia de drepturile sociale și drepturile de muncă aferente statutului de lucrător.

Prin criteriile propuse de executivul comunitar, platformele digitale de muncă vor beneficia de o securitate juridică sporită, precum și de costuri de judecată reduse. Statutul de lucrător atrage dreptul la salariu minim, la concediu plătit, la negocieri colective etc. Platformele vor putea să conteste această clasificare și vor trebui să dovedească că nu le revine niciun raport de muncă.

Al doilea aspect vizat de directiva propusă este cel legat de gestionarea algoritmică. Precis, oamenii ar urma să preia controlul unor decizii luate automat de aplicații și prin noile măsuri va fi promovată o transparență mai mare în utilizarea algoritmilor de către platforme, iar deciziile luate în mod automat de tehnologiile încorporate platformelor ar putea să fie contestate.

Pentru asigurarea respectării legislației, pentru transparență și trasabilitate, propunerea Comisiei Europene oferă clarificări despre obligațiile de a declara munca la organele competente și solicită platformelor să ofere informații despre activitatea lor și despre angajați. Această propunere vine ca răspuns la dificultățile pe care le întâmpină autoritățile în accesarea datelor despre activitatea platformelor și despre persoanele care lucrează prin intermediul lor. Dificultățile sunt alimentate și de faptul că unele platforme funcționează în mai multe state membre UE și nu se știe clar de unde se lucrează și cine sunt lucrătorii.

Comunicare privind condițiile de muncă și proiect de orientări pentru aplicarea legislației UE

Un alt proiect de act normativ din pachetul prezentat de Comisia Europeană este comunicarea intitulată „Condiții de muncă mai bune pentru o Europă socială mai puternică: valorificarea deplină a beneficiilor digitalizării pentru viitorul muncii”. În temeiul acestei comunicări, autoritățile naționale, partenerii sociali și alți actori relevanți sunt încurajați să completeze măsurile cu acțiuni pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru persoanele care lucrează prin intermediul platformelor digitale.

În ceea ce privește proiectul de orientări, al treilea document propus de Comisia Europeană, este vizată aplicarea legislației UE în domeniul concurenței în cazul contractelor colective ale persoanelor care desfășoară o activitate independentă și care nu angajează alte persoane. Acest proiect vrea să garanteze că eforturile de îmbunătățire în mod colectiv a condițiilor de muncă depuse de cei care se încadrează în această categorie nu sunt împiedicate de legislația UE.

Propunerile Comisiei Europene vor fi discutate în perioada următoare

Directiva referitoare la îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru lucrul prin intermediul platformelor digitale va fi discutată de Parlamentul European și de Consiliu. După adoptare, statele membre vor avea un termen de doi ani pentru a transpune directiva în dreptul național. Proiectul de orientări va fi adoptat după o perioadă de 8 săptămâni de consultare publică, în care părțile interesate vor putea să ofere feedback.

28 de milioane de persoane lucrează prin platforme digitale de muncă

În Uniunea Europeană, aproximativ 28 de milioane de persoane lucrează prin aceste platforme digitale, a căror economie se află într-un trend ascendent. Potrivit estimărilor, în 2025 numărul lucrătorilor va depăși 40 de milioane. Aceste platforme aduc avantaje atât consumatorilor, care au acces îmbunătățit la produse, cât și întreprinderilor, lucrătorilor și persoanelor care desfășoară activități independente.

Vrei să rămâi informat?

Înscrie-te la newsletter pentru a primi știri noi, doar o dată pe săptămână, direct pe email.

Nu facem spam! Citește politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.