Banca Mondială

Banca Mondială (BM) a propus o serie de schimbări majore în sistemul fiscal românesc, în urma unei analize a sistemului actual. Printre principalele propuneri se numără:

 • Creșterea impozitului pe profit de la 16% la 20%;
 • Eliminarea scutirilor de impozit pentru întreprinderile nou-înființate;
 • Introducerea unui credit fiscal pentru investiții;
 • Reducerea pragului regimului micro de la 500.000 la 250.000 de euro;
 • Majorarea cotei impozitului micro de la 1% la 2%;
 • Eliminarea posibilității de a deduce anumite cheltuieli din cifra de afaceri;
 • Înăsprirea regulilor pentru prevenirea divizării artificiale a microfirmelor;
 • Eliminarea cotele reduse de TVA pentru mâncarea din restaurante, cazarea la hotel, cărți, ziare, reviste, muzee, grădini zoologice, grădini și parcuri;
 • Extinderea bazei de impozitare în legătură cu cotele reduse de TVA pentru alimente, produse farmaceutice, aprovizionarea cu apă, lemne de foc și energie termică;
 • Creșterea impozitului pe dividende de la 8% la 10%;
 • Revenirea la un impozit de 10% pe câștigurile obținute din piața de capital (vânzarea de acțiuni la companii);
 • Eliminarea impozitului pe tranzacțiile cu proprietăți rezidențiale și înlocuirea acestuia cu un impozit de 10% pe câștigurile din aceste tranzacții;
 • Reevaluarea impozitării actuale a veniturilor persoanelor fizice (cu cota actuală de 10%) și luarea în considerare a introducerii impozitării progresive;
 • Eliminarea scutirii de impozit stabilite pentru salariații din construcții, agroalimentar și IT;
 • Introducerea unui credit fiscal rambursabil pentru veniturile obținute, care să compenseze o parte din sarcina actuală a contribuțiilor la sănătate și/sau la pensii;
 • Eliminarea plafonului ce implică plata CAS și CASS, astfel încât contribuțiile să fie datorate și de lucrătorii independenți, indiferent de nivelul veniturilor;
 • Impozitarea locală a clădirilor și terenurilor bazată pe valoarea de piață;
 • Echivalarea plajelor de impozitare aplicabile proprietăților rezidențiale și comerciale/industriale;
 • Eliminarea posibilității autorităților locale de a aplica rate diferite în cadrul plajei permise;
 • Reevaluarea întregii structuri a cotelor, în vederea creșterii veniturilor totale recurente din impozitul pe proprietate peste nivelul actual, relativ scăzut în rândul țărilor UE;
 • Limitarea serios a folosirii facilităților fiscale.

BM a precizat că aceste propuneri sunt necesare pentru ca sistemul fiscal românesc să devină mai eficient și mai echitabil. De asemenea, BM a subliniat că aceste propuneri vor avea un impact pozitiv asupra economiei românești, prin creșterea investițiilor, a veniturilor fiscale și a ocupării forței de muncă.

Guvernul României a declarat că va analiza propunerile BM și va lua o decizie în cel mai scurt timp posibil.

Vrei să rămâi informat?

Înscrie-te la newsletter pentru a primi știri noi, doar o dată pe săptămână, direct pe email.

Nu facem spam! Citește politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.