emblema

Conform art. 30 alin(2) din Legea nr. 26/1990, emblema reprezintă semnul sau denumirea care are rolul de a deosebi un comerciant de altul de acelaşi gen. Chiar dacă este un element incorporal al fondului de comerţ şi un atribut de identificare a comerciantului, emblema este facultativă, spre deosebire de firmă care este obligatorie. Dreptul de folosinţă exclusivă asupra firmei şi emblemei se dobândeşte prin înscrierea acestora în Registrul Comerţului.

Cum se poate înregistra o emblemă

Pentru a beneficia de o emblemă, titularul trebuie să o rezerve. În acest sens, va depune o cerere, însoţită de macheta emblemei la Oficiul Registrului Comerţului teritorial unde este înregistrat. Verificarea se face în acelaşi judeţ.

Fiind facultativă, emblema se poate înscrie atât odată cu înregistrarea formei de organizare sau ulterior, pe parcursul desfăşurării activităţii. Înregistrarea propriu-zisă se face pe baza rezoluţiei Directorului ORCT sau de persoane împuternicite de el care realizează controlul formal de legalitate.

Odată ce emblema a fost înscrisă, titularul dobândeşte un drept de folosinţă exclusivă asupra sa. Protecţia juridică a sa se realizează la fel ca în cazul firmei, ceea ce înseamnă că dacă emblema sa produce confuzie cu cea folosită legitim de alt comerciant, fapta este considerată infracţiune. În schimb, titularul poate cere acoperirea prejudiciilor dacă o altă persoană o foloseşte fără drept.

Cum este alcătuită o emblemă

Emblema trebuie să fie mai sugestivă decât firma, pentru a atrage clienţii. Poate fi alcătuită din cuvinte, reprezentări grafice sau combinaţii între aceste două elemente. Spre exemplu, în cazul unei firme de construcţii, emblema poate fi alcătuită din reprezentarea unui utilaj specific, încadrat într-o figură geometrică şi va putea cuprinde şi denumirea firmei, caz în care va trebui să fie scrisă cu litere de mărimea a cel puţin jumătate din cea a literelor cu care este scrisă emblema, conform dispoziţiilor din articolul 43 din Legea nr. 26/1990. Limba redactării emblemei este limba romană.

Unde se pot folosi emblemele

Emblemele vor putea fi folosite pe panouri de reclamă, oriunde ar fi aşezate, pe facturi, scrisori, note de comandă, tarife, prospecte, afişe, publicaţii şi în orice alt mod, numai dacă sunt însoţite în mod vizibil de firma comerciantului.

Nu se pot înregistra ca embleme, fără autorizarea organelor competente, denumiri şi reprezentări care cuprind reproduceri sau imitaţii de steme, drapele, embleme de stat, sigilii oficiale, blazoane sau altele asemenea.

Vrei să rămâi informat?

Înscrie-te la newsletter pentru a primi știri noi, doar o dată pe săptămână, direct pe email.

Nu facem spam! Citește politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.