venitul mediu lunar pe gospodărie 2023

Institutul Național de Statistică (INS) a publicat recent date relevante privind veniturile și cheltuielile populației din primul trimestru al anului 2023 în România. Conform acestor date, venitul mediu lunar pe gospodărie a crescut cu 5,2%, ajungând la suma de 6.979 lei. Aceasta reprezintă o creștere de 5,6% față de trimestrul anterior. În ciuda acestei creșteri, cheltuielile s-au menținut mari, reprezentând 85,6% din venitul total al populației.

Creșterea veniturilor

În primul trimestru al anului 2023, veniturile totale medii lunare ale unei gospodării au crescut semnificativ, ajungând la suma de 6.979 lei. Comparativ cu trimestrul I al anului precedent, veniturile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut cu 12,1%, iar cele pe o persoană cu 13%.

De asemenea, veniturile bănești au crescut și ele în aceeași perioadă. Acestea au ajuns la o medie lunară de 6.363 lei pe gospodărie, în creștere cu 4,2% față de trimestrul IV 2022. Totodată, veniturile în natură au înregistrat o creștere semnificativă, ajungând la 616 lei lunar pe gospodărie, în creștere cu 16,4% față de trimestrul IV 2022.

Sursa veniturilor

Salariile și celelalte venituri asociate lor, cum ar fi drepturile salariale, au fost cea mai importantă sursă din veniturile totale ale gospodăriilor în primul trimestru al anului 2023, formând 64,9% din veniturile totale ale acestora. În ceea ce privește veniturile din prestații sociale, acestea au constituit o contribuție semnificativă în formarea veniturilor totale ale gospodăriilor.

Structura cheltuielilor

În trimestrul I al anului 2023, cheltuielile totale medii lunare ale populației au fost în valoare de 5.971 lei pe o gospodărie, din care 2.393 lei pe o persoană. Aceste cheltuieli au reprezentat 85,6% din veniturile totale ale populației.

Contravaloarea consumului de produse agroalimentare și nealimentare din resurse proprii, în trimestrul I 2023, a fost în medie de 485 lei lunar pe gospodărie, în creștere cu 16,6% față de trimestrul IV 2022 În ceea ce privește clasificarea standard pe destinații a cheltuielilor de consum, produsele alimentare și băuturile nealcoolice au constituit cheltuiala majoră în valoare de 1.301 lei pe o gospodărie, urmate de cheltuielile destinate locuinței, apă, electricitate, gaze și alți combustibili în valoare de 682 lei pe o gospodărie.

Mediul urban și rural

În ceea ce privește mediul de rezidență, nivelul venitului total mediu lunar pe o gospodărie în mediul urban a fost cu 1,3 ori mai mare decât în mediul rural. În mediul urban, ponderea salariilor brute și a altor drepturi salariale în veniturile țintale a fost mai mare cu 17,3 puncte procentuale față de cea din mediul rural. În același timp, în mediul rural, ponderea veniturilor din prestații sociale a fost mai mare cu 2 puncte procentuale decât cea din mediul urban.

Din punct de vedere al cheltuielilor totale, cheltuielile efectuate pentru impozite, contribuții, cotizații și taxe în mediul urban au fost cu 9,4 puncte procentuale mai mari decât în mediul rural, în timp ce ponderea contravalorii consumului de produse agroalimentare și nealimentare din resurse proprii în cheltuielile totale a fost de 4,4 ori mai mare în mediul rural față de cel urban.

Concluzii

Institutul Național de Statistică a prezentat date relevante privind veniturile și cheltuielile românilor în primul trimestru al anului 2023. Creșterea veniturilor a fost semnificativă față de trimestrul anterior, însă cheltuielile totale ale populației s-au menținut foarte mari. O mare parte din veniturile gospodăriilor a fost generată de salarii și drepturi salariale, în timp ce cheltuielile au fost orientate în special către produse agroalimentare și băuturi nealcoolice, locuințe și servicii electronice. Supraviețuirea în mediul urban este mai costisitoare decât în mediul rural, dar ambele medii se confruntă cu incertitudini economice similare.

Vrei să rămâi informat?

Înscrie-te la newsletter pentru a primi știri noi, doar o dată pe săptămână, direct pe email.

Nu facem spam! Citește politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.