procedura de schimbare administrator SRL

Decizia schimbării administratorului unei societăți comerciale de tip SRL aparține asociaților sau Asociatului Unic și se consemnează într-un document de tip decizie a asociatului unic sau hotărâre generală a asociaților. În respectivul act se menționează revocarea mandatului pentru vechiul administrator și se numește noul reprezentant legal cu rolul de a reprezenta societatea în fața partenerilor de afaceri care pot fi: clienți, furnizori etc.

Atât persoanele fizice, cât și persoanele juridice pot fi numite administrator al unei societăți. În cel de-al doilea caz, va trebui numit și reprezentantul persoană fizică ocupant al funcției. Condiția pe care trebuie să o îndeplinească acesta este să nu aibă cazier fiscal.

În momentul numirii noului administrator trebuie să i se aducă la cunoștință toate puterile de reprezentare pe care le are în relația cu partenerii de afaceri. Acestea pot fi limitate (caz în care i se vor evidenția cât mai exact toate sarcinile) sau nelimitate. Totodată se va preciza și durata mandatului, care de asemenea poate fi limitată sau nelimitată.

Când se dorește schimbarea administratorului este nevoie de o modificare a actului constitutiv al societății și înregistrarea mențiunii la oficiul registrului comerțului în cel mult 15 zile de la data emiterii deciziei asociatului unic sau a hotărârii generale a asociaților.

Procedura de schimbare a administratorului unui SRL poate dura până la 6 zile de la momentul depunerii cererii la Registrul Comerțului. Pentru că este o procedură complexă, este nevoie de serviciile unui avocat specializat.

Acte necesare pentru procedura de schimbare administrator SRL

Înainte de a face solicitarea respectivă la Registrul Comerțului, este nevoie de un dosar care să conțină următoarele acte:

  • cerere de înregistrare – formularul este disponibil la Registrul Comerțului în format tipizat;

  • Hotărârea Adunării Generale a Asociaților sau Decizie Asociat Unic, după caz;

  • actul constitutiv – actualizat;

  • actul modificator al actului constitutiv;

  • declarație pe propria răspundere, împreună cu specimen de semnătură administrator nou;

  • copie după cartea de identitate a noului administrator;

  • formular tip privind acordul pentru prelucrarea datelor personale.

Ultimul pas este depunerea dosarului la Registrul Comerțului competent în funcție de sediul respectivei societăți.

Aspecte importante de luat în considerare

În momentul redactării Deciziei asociatului unic sau a Hotărârii Adunării generale a asociaților se va preciza, așadar, perioada de timp a mandatului de administrator. Un astfel de mandat poate fi pe termen limitat sau nelimitat. De asemenea, printre documentele deja menționate vor fi incluse și puterile administratorului (depline sau limitate). Toate aceste informații se vor insera și în Actul constitutiv.

Taxele pentru această procedură variază între 180 și 250 de lei, în funcție de numărul de cuvinte cuprins în decizia de schimbare a administratorului. Taxa este generată de publicarea în Monitorul Oficial al textului deciziei asociatului unic sau a hotărârii generale a asociaților, la care se mai pot adăuga taxele poștale pentru transmiterea documentelor eliberate de Registrul Comerțului la o anumită adresă.

Vrei să rămâi informat?

Înscrie-te la newsletter pentru a primi știri noi, doar o dată pe săptămână, direct pe email.

Nu facem spam! Citește politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.