Deducere TVA auto

În cazul în care autovehiculele rutiere ce nu depășesc 3.500 kg și nu au peste 9 scaune, inclusiv cel al șoferului se află în posesia sau în folosința unei persoane impozabile și nu sunt folosite strict în scop de activitate economică se limitează la 50% dreptul de deducere a TVA în următoarele cazuri: cumpărarea, achiziția intracomunitară, închiriere/leasing de vehicule rutiere motorizate, import, cheltuielile necesare pentru întreținerea, reparațiile, piesele de schimb, combustibil, lubrifianți.

Prin această limitare la 50% a dreptului de deducere a TVA se înțelege limitarea deducerii taxei care, prin art. 297 și art 299-301 din Codul Fiscal ar fi deductibilă. Persoana vizată, care aplică deducerea limitată de 50% nu va mai face dovada că utilizează vehiculul în scop economic sau pentru uzul personal prin intermediul foii de parcurs.

În ce cazuri nu se aplică limitarea specială a dreptului de deducere

Sunt câteva cazuri în care limitarea specială a dreptului de deducere nu se aplică:

 • pentru vehiculele rutiere motorizate cu o masă totală maximă autorizată ce depășește 3.500 kg și peste 9 scaune, inclusiv cel al șoferului;

 • vehiculele destinate serviciilor de urgență, de curierat, de pază și protecție;

 • vehiculele folosite pentru a transporta persoane cu plată – sunt incluse și serviciile de taximetrie;

 • vehicule folosite de agenții de achiziții și de vânzări;

 • vehiculele folosite ca mărfuri în scop comercial;

 • vehiculele folosite în scopul închirierii sau cele a căror folosință este transmisă printr-un contract de leasing operațional sau financiar.

Folosirea vehiculului în scopuri exceptate poate rezulta din mai multe informații: obiect de activitate, dovada că persoana impozabilă are salariați cu calificare în domeniile specificate de excepții, dar pot fi furnizate toate dovezile necesare.

Un vehicul este considerat că nu este folosit exclusiv în scop economic, dacă mai este utilizat ocazional sau în mod continuu și pentru uzul personal.

Scopurile de activități economice în care pot fi utilizate vehiculele sunt următoarele:

 • deplasări pe teritoriul țării sau în străinătate, în scopul prospectării pieței;

 • deplasări la punctele de lucru, la vamă, la bancă, la autoritățile fiscale și la oficiile poștale;

 • autovehiculul este folosit de personalul de conducere pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu;

 • deplasări la service, reparații, intervenție, utilizare vehicule de test-drive de dealerii auto;

 • transport pentru angajați (administratori, salariați, directori cu contract de mandat și persoane fizice rezidente, detașate) atât la, cât și de la locul de muncă, doar dacă sunt întâmpinate dificultăți în utilizarea altor mijloace de transport: decalaj ore de transport, lipsa mijloacelor de transport în comun etc.

În alte condiții decât cele enumerate, transportul la și de la serviciu poate fi considerat uz personal al respectivului vehicul.

Ce trebuie să facă persoana impozabilă pentru a-și exercita dreptul de deducere

 • să aibă documentele prevăzute de lege privind deducerea TVA;

 • să demonstreze că îndeplinește toate condițiile legale pentru a-i fi acordată deducerea;

 • să realizeze foaia de parcurs, în care vor fi specificate informațiile următoare: categoria vehiculului folosit, locul și scopul deplasării, care sunt kilometri parcurși, consumul de carburant pe kilometru.

În ceea ce privește cheltuielile cu vehiculele rutiere motorizate care sunt supuse limitării fiscale, din ele fac parte cheltuielile care se atribuie direct unui vehicul, precum partea nedeductibilă din TVA. Limita de 50% pentru stabilirea valorii nedeductibile a cheltuielilor vizând determinarea rezultatului fiscal sau al venitului impozabil se realizează după ce a fost aplicată limitarea aferentă TVA. Valoarea TVA nedeductibilă de 50% se va înregistra în contul aferent de cheltuială (unde este cazul, în costul de achiziție – valoarea fiscală a respectivului vehicul. Practic, limita se aplică asupra acelei cheltuieli care cuprinde valoarea TVA nedeductibilă.

Exemplu: Stabilirea valorii nedeductibile a cheltuielilor privind combustibilul:

 • cheltuieli combustibil: 1.000 lei;

 • partea TVA nedeductibilă: 100 lei;

 • baza de calcul: 1.000 lei + 100 lei = 1.100 lei;

 • valoarea nedeductibilă a cheltuielilor cu combustibilul: 1.100 lei x 50% = 550 lei.

Cheltuielile în privința vehiculelor rutiere motorizate care se supun limitării speciale a dreptului de deducere a TVA nu au o influență asupra calculului impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

Vrei să rămâi informat?

Înscrie-te la newsletter pentru a primi știri noi, doar o dată pe săptămână, direct pe email.

Nu facem spam! Citește politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.