instrumente de plată cu numerar

Conform legii, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, persoanele fizice care desfășoară activități în mod independent, asocieri și alte entități cu sau fără personalitate juridică plătesc și încasează bani numai prin instrumente de plată fără numerar. Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăti în numerar și pentru modificarea și completarea OUG nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată prevede și anumite excepții de la această regulă și permite efectuarea de plăți și încasări în numerar pentru anumite plafoane ale sumelor.

Care sunt plafoanele zilnice pentru plăți și încasări în numerar?

Potrivit Legii nr. 70/2015, plafoanele zilnice pentru care încasările și plățile în numerar sunt acceptate se referă la:

 • încasări de la persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, persoanele fizice care desfășoară activități în mod independent, asocieri și alte entități cu sau fără personalitate juridică, până la plafon zilnic maxim de 5.000 lei de la o persoană;

 • încasări efectuate de către magazinele de tipul cash and carry, în limita unui plafon zilnic maxim de 10.000 lei de la o persoană;

 • plăți către categoriile amintite, în limita unui plafon zilnic maxim de 5.000 lei/persoana, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;

 • plăți către magazinele de tipul cash and carry – plafon zilnic total de 10.000 lei;

 • plăți din avansuri spre decontare – plafon zilnic maxim de 5.000 lei, alocat pentru fiecare persoana care a primit avansuri spre decontare;

 • operațiunile de încasări în numerar efectuate de persoanele mai sus menționate, de la persoane fizice, reprezentând cesiuni de creanțe, primiri de împrumuturi sau alte finanțări, precum și contravaloarea unor livrări de bunuri sau a unor prestări de servicii, se realizează în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană;

 • operațiunile de plăți in numerar făcute de persoanele amintite, către persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor achiziții de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanțe sau alte drepturi și restituiri de împrumuturi sau alte finanțări – se efectuează sub condiția încadrării în plafonul zilnic de 10.000 lei către o persoană.

 • încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei și, respectiv, de 10.000 lei, în cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum și fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei;

 • plățile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri și servicii pentru facturile cu o valoare mai mare de 5.000 lei si, respectiv, de 10.000 lei, către de tipul cash and carry;

 • încasările fragmentate de la o persoană, pentru operațiunile de încasări în numerar indicate anterior, cu o valoare mai mare de 10.000 lei, precum și fragmentarea tranzacțiilor reprezentând cesiuni de creanțe, primiri de împrumuturi sau alte finanțări, respectiv fragmentarea unei livrări de bunuri sau a unei prestări de servicii, cu valoare mai mare de 10.000 lei;

 • plățile fragmentate în numerar către o persoana, pentru tranzacțiile mai mari de 10.000 lei.

În cazul în care pe facturi sunt valori care depășesc plafonul de 5.000 lei, ale PFA, II, IF și alte entități prevăzute de lege, către furnizorii de bunuri și servicii, respectiv de 10.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry, se procedează astfel: banii din plafonul de 5.000 lei/10.000 lei se achită în numerar, iar suma care depășește acest plafon se poate achita numai prin instrumente de plata fără numerar.

close

Vrei să rămâi informat?

Înscrie-te la newsletter pentru a primi știri noi, doar o dată pe săptămână, direct pe email.

Nu facem spam! Citește politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.