taxă la CCIR

Potrivit unui proiect de lege depus recent la Senat, există posibilitatea ca toate firmele din România să aibă de achitat o nouă taxă la Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) în vederea înscrierii într-un Catalog al firmelor. O altă noutate este cea privitoare la obligația suplimentară care le-ar putea reveni societăților, anume deținerea unui certificat special emis de autorități de către reprezentantul legal al firmei.

La momentul actual, înscrierea firmelor (inclusiv PFA-urilor) în Catalogul firmelor este opțională, însă poate deveni obligatorie în temeiul acestui proiect de lege, inițiat de un grup de parlamentari.

Firmele au la dispoziție 90 de zile pentru a solicita înscrierea

De la data intrării în vigoare a legii, firmele, PFA-urile, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale înregistrate în Registrul comerțului au la dispoziție 90 de zile pentru a solicita înscrierea în Catalogul firmelor. Un alt lucru important este acela că depunerea situațiilor financiare la Ministerul Finanțelor va fi condiționată de înscrierea în catalogul ținut de CCIR și de achitarea contribuției anuale aferente.

Pentru a se înregistra în Catalogul firmelor, pentru a înregistra modificări sau pentru a actualiza informațiile din catalog, firmele trebuie să plătească o contribuție anuală diferențiată, stabilită în funcție de încadrare, după cum urmează:

(i) 100 euro/an pentru întreprinderile mari;

(ii) 75 euro/an pentru întreprinderile mijlocii;

(iii) 50 euro/an pentru întreprinderile mici;

(iv) 20 euro/an pentru microîntreprinderi;

(v) 10 euro/an pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale;

Așa cum se arată în proiectul de lege, banii încasați ar urma să fie folosiți pentru finanţarea măsurilor de sprijin pentru stimularea, dezvoltarea şi internaţionalizarea afacerilor şi pentru realizarea de studii şi analize relevante mediului de afaceri”.

Inițiatorii subliniază avantajele pentru stat și pentru antreprenori

Inițiatorii explică faptul că platforma propusă oferă sprijin deopotrivă statului român și antreprenorilor. Pe de o parte, CCIR și camerele județene vor contribui la identificarea societăților care nu apar în statisticile oficiale și care, implicit, nu au bilanțurile depuse. Pe de altă parte, mediul de afaceri este susținut prin conectarea antreprenorilor la o bază de date și prin acces la oportunități și resurse.

Catalogul firmelor se ține în format electronic, de către Camera Națională, prin platforma dezvoltată de aceasta. Acest catalog reprezintă, de fapt, evidența tuturor profesioniștilor, lista fiind actualizată atunci când este necesar. Proiectul oferă clarificări și cu privire la corelarea datelor înscrise în Catalog cu înscrierile efectuate în Registrul comerțului, care se face prin protocol de colaborare, Oficiul Național al Registrului Comerțului punând toate informațiile necesare la dispoziția Camerei Naționale.

Reprezentantul legal al firmei va trebui să dețină un certificat de competență

Conform noului proiect de lege, profesioniștilor le va reveni obligația de certificare a administrării propriei activități prin obținerea unui certificat de competență acordat reprezentantului legal, în calitate de persoană fizică autorizată să îl reprezinte în justiție și în raporturile cu terții.

Instituția care se ocupă de eliberarea certificatului de competență este camera județeană din județul în care își are sediul profesionistul. Pentru obținerea certificatului, persoana desemnată să reprezinte firma trebuie să îndeplinească o serie de condiții și să facă dovada absolvirii unui curs de instruire în domeniul administrării sau managementului afacerilor.

Reprezentantul legal al profesionistului trebuie să îndeplinească simultan mai multe condiții pentru a putea obține certificatul de competență. În linii mari, acesta trebuie să fie apt din punct de vedere psihologic (atestat prin certificat medical), să fi absolvit învățământul obligatoriu, să nu fi fost condamnat pentru anumite infracțiuni (printre care gestiune frauduloasă, abuz de încredere, uz de fals, delapidare, luare de mită etc.) și să nu aibă o hotărâre definitivă pronunțată împotriva sa conform Legii nr. 85/2014.

Eliberarea certificatului de competență se face și în lipsa absolvirii cursului de instruire în cazul reprezentanților legali care au vechime atestată de cel puțin 3 ani în funcția de administrator societate și în cazul profesioniștilor nou-înființați al căror reprezentant legal deține cunoștințe aferente administării/managementului afacerilor, conform studiilor absolvite.

Vrei să rămâi informat?

Înscrie-te la newsletter pentru a primi știri noi, doar o dată pe săptămână, direct pe email.

Nu facem spam! Citește politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.