înființarea unui SRL-D

Pentru persoanele care s-au hotărât în urmă cu câțiva ani să intre în afaceri, opțiunea SRL-D, adică o societate cu Răspundere Limitată-Debutant, a fost o alegere bună. Apărută în contextul crizei financiare, pentru a-i stimula pe tinerii întreprinzători să pună umărul la relansarea economică, această formă de organizare a suferit diverse modificări în timp, devenind 10 ani mai târziu doar o umbră a ceea ce a fost, fapt pentru care antreprenorii au ajuns să o evite. Practic, avantajele oferite la începutul implementării ei au dispărut unul câte unul, făcându-i pe mulți să se întrebe care mai este utilitatea sa.

SRL-D din 2011 și până în prezent

Forma juridică SRL-D a fost introdusă în 2011 pentru a-i încuraja pe tineri să-și înființeze o firmă, fiind reglementată de Ordonanța de Urgență nr. 6/2011. La acel moment, persoanele cu vârsta până în 35 de ani, care nu mai fuseseră asociate într-o firmă, aveau posibilitatea să înființeze o societate cu răspundere limitată care le oferea mai multe avantaje:

 • scutirea de la plata taxelor de înmatriculare în Registrul Comerțului;

 • consiliere și sprijin din partea Oficiilor Teritoriale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperatie (O.T.I.M.M.C) sau a Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru IMM (A.I.P.P.I.M.M);

 • scutirea de la plata contribuțiilor de asigurări sociale datorate de angajatori pentru cel mult 4 salariati care erau angajați pe perioadă nedeterminată;

 • posibilitatea primirii unei Alocații Financiare Nerambursabile de până la 10.000 de euro.

Toate aceste beneficii erau, în 2011, un adevărat ajutor pentru antreprenorii aflați la început de drum, astfel că au fost înființate, până în 2021, peste 40.000 de SRL-uri de acest tip. Facilitățile erau acordate doar dacă erau îndeplinite unele criterii:

 • numărul de asociați să fie de maximum 5;

 • numărul de grupe de activități CAEN să fie redus la 5;

 • activități nepermise pentru un SRL-D: intermedieri financiare, tranzacții imobiliare, activități de jocuri de noroc sau pariuri, producție și comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope;

 • reinvestirea anuală a cel puțin 50% din profit;

 • angajarea și menținerea în activitate a cel puțin 2 salariați pe durata a trei ani, pentru scutirea de la plata CAS-ului;

 • schimbarea formei juridice din SRL-D în SRL după trei ani de la înființare.

Zece ani mai târziu, respectiv în 2021, multe dintre aceste avantaje s-au „evaporat”. Dacă în trecut scutirea de la plata taxelor de înmatriculare în Registrul Comerțului era un adevărat beneficiu, între timp majoritatea acestor taxe au fost eliminate, astfel că se economisesc în prezent puțin peste 100 de lei pentru înființarea unui SRL-D. Pe lângă acestea, scutirea de la plata contribuțiilor sociale nu se mai acordă, deoarece angajatul achită acum aceste contribuții, nu angajatorul, iar Alocația Financiară Nerambursabilă de 10.000 de euro nu se mai oferă, fiind inlocuită cu programul Start Up Nation.

Astfel, în 2021, înființarea unui SRL-D nu mai aduce un beneficiu consistent, dar restricțiile au rămas valabile, în privința numărului de angajați, al codurilor CAEN și a preschimbării în SRL după trei ani. Această din urmă măsură implică mai multe costuri care sunt mai mari decât cele de înființare. Din acest motiv, experții recomandă să se evite această formă de organizare juridică și să se aleagă un SRL clasic.

Cum se înființează un SRL-D și care sunt actele necesare

Conform Ordonanței de Urgență nr. 6/2011, cu completările ulterioare, întreprinzătorul debutant în afaceri, beneficiar al programului, este persoana fizică majoră care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are capacitate juridică deplină de exerciţiu;

 2. înainte de data înmatriculării societăţii în Registrul Comerţului nu a mai fost acționar sau asociat al unei întreprinderi constituite în Spaţiul Economic European;

 3. înfiinţează pentru prima dată o societate cu răspundere limitată;

 4. completează o declaraţie pe propria răspundere pe care o depune la registrul comerţului odată cu cererea de înmatriculare a societăţii.

Așadar, persoana care îndeplinește toate aceste condiții de mai sus își poate deschide un SRL-D.

Etapele înființării unui SRL-D

Etapele înființării unui SRL-D sunt asemănătoare cu cele ale unui SRL clasic. Perioada de la depunerea dosarului și până la obținerea certificatului de înregistrare al firmei nu ar trebui să fie mai mare de trei zile lucrătoare. Iată care sunt etapele care trebuie parcurse:

 • rezervarea denumirii societății:

 • stabilirea sediului social;

 • specimen de semnătură dat de administrator în fața unui notar public;

 • redactarea Actului Constitutiv al societății;

 • declarații pe propria răspundere în care se menționează că îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația în vigoare pentru asociați/administrator;

 • completarea formularelor necesare dosarului de înființare;

 • depunerea dosarului complet la Registrul Comerțului;

 • ridicarea Certificatului de Înregistrare;

 • notificarea în scris cu privire la înființarea societății

Rezervarea denumirii societății: Ca și în cazul unui SRL normal, este nevoie de cel puțin trei denumiri care să fie menționate la Registrul Comerțului în ordinea preferințelor. De obicei, rezervarea este obținută pe loc;

Stabilirea sediului social: Pentru un SRL-D, ca si pentru un SRL, sediul social poate fi acasă sau la o alta adresă, indiferent dacă fondatorul este sau nu proprietarul spațiului. Dacă se optează pentru stabilirea acestuia într-un bloc, va fi nevoie de acordul asociației de proprietari sau al vecinilor, în cazul în care se desfășoară activitatea în respectiva locație. În plus, conform legislației în vigoare, firmele își pot stabili temporar sediul social la un cabinet de avocat, pentru o perioadă de până la 12 luni;

Specimenul de semnătura: se da de către persoanele care dețin calitatea de administrator în respectiva societate, în prezența unui notar public;

Redactarea Actului Constitutiv al societății: acesta se poate face atat de către fondatori, cât și de o firmă contractată în acest scop. El cuprinde următoarele informații:

 • denumirea, forma juridica, sediul și durata societății;

 • scopul, obiectul de activitate al societății;

 • capitalul social;

 • drepturile și obligațiile asociaților;

 • date referitoare la administrarea societății;

 • exercițiul economico-financiar;

 • modificarea formei juridice, dizolvarea și lichidarea.

Depunerea dosarului complet la Registrul Comerțului: după ce au fost pregătite toate documentele și semnate de către toți asociații, se vor depune, iar termenul de eliberare al documentelor de înregistrare este de trei zile lucrătoare.

Actele necesare pentru înființarea unui SRL-D:

Potrivit Registrului Comerțului din România, actele necesare pentru înființarea unui SRL-D sunt următoarele:

 • cerere de înregistrare – în original;

 • anexa 1 privind înregistrarea fiscală

 • declarație tip pe propria răspundere din care rezultă că persoana juridică îndeplinește condițiile pentru a funcționa din punct de vedere sanitar, sanitar-veterinar, al protecției mediului și al protecției muncii;

 • dovada verificării disponibilității, a rezervării numelui firmei și a emblemei;

 • actul constitutiv;

 • documentul pentru spațiul sediului social;

 • dovezile privind vărsămintele aporturilor subscrise de asociați la capitalul social;

 • actele care atesta proprietatea pentru aporturile în natură subscrise și vărsate în momentul constituirii;

 • declarații pe propria răspundere date de fondatori, administratori, cenzori;

 • declarații pe propria răspundere date de fondatori, din care să rezulte că nu au mai deținut calitatea de acționar sau asociat îtr-o întreprindere din spațiul economic european;

 • actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor;

 • specimenele de semnătură;

 • cazier fiscal

Ridicarea Certificatului de Înregistrare: în termen de trei zile de la depunerea dosarului, dacă nu apar probleme în privința anumitor documente, se poate ridica de la Registrul Comerțului Certificatul de Înregistrare.

Notificarea în scris cu privire la înființarea societății: una dintre obligațiile unui SRL-D este aceea de a anunța înființarea la oficiul teritorial al D.I.P.P.I.M.M de care aparține. E-mailul trebuie să conțină o copie după cartea de identitate a întreprinzătorului, o copie după Certificatul de înregistrare și o notificare scrisă, cu rolul de înștiințare, care trebuie să fie semnată și ștampilată.

 Diferențele dintre un SRL și un SRL-D

Diferențele între un SRL și un SRL-D sunt numeroase, la fel cum sunt și asemănările celor două forme de organizare a afacerii.

În continuare vor fi redate principalele deosebiri:

 • spre deosebire de SRL, în cazul unui SRL-D asociatul nu trebuie să mai fi avut anterior înmatriculării societății calitatea de acționar sau asociat al unei alte firme;

 • un SRL-D poate avea maximum 5 grupe de activitate (coduri CAEN), cu interdicție asupra următoarelor: intermedieri financiare și asigurări, activități de jocuri de noroc și pariuri, tranzacții imobiliare, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe care se află sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante sau psihotrope, dar și activități excluse de normele europene

 • un SRL-D poate avea maximum 5 asociați, pe când un SRL nu are restricție din acest punct de vedere;

 • SRL-D se menține trei ani. La data de 31 decembrie din anul în care s-au împlinit trei ani de la înființare, societatea devine SRL. În acest sens, după 45 de zile de la această dată, conducerea are obligația să schimbe denumirea din SRL-D în SRL, moment în care va achita o taxă la Registrul Comerțului;

 • într-un SRL-D trebuie reinvestit minim 50% din profitul realizat în anul fiscal anterior;

 • un SRL-D trebuie să depună situațiile financiare semestrial și anual, să le raporteze către autorități și să întocmească un raport semestrial de progres;

 • SRL-D are obligația sa notifice în scris înființarea către O.T.I.M.M.C de care aparține sediul său social, în termen de 30 de zile de la înregistrare, pentru a fi luat în evidență.

 Mai merita să înființezi un SRL-D în 2021?

Chiar dacă a apărut ca o variantă excelentă a unui SRL pentru antreprenorii debutanți, ale cărui facilități includeau scutirea de taxa de înmatriculare și acordarea unui ajutor financiar de la stat de până la 10.000 de euro, în ziua de astăzi experții spun că un SRL-D nu mai este chiar atât de atractiv. Mai mult chiar, unii le recomandă tinerilor investitori să se orienteze către SRL-ul clasic, care, în ultima perioadă, a beneficiat de unele modificări în favoarea lor (printre care eliminarea capitalului social minim la înființare), care îi scutește de bani, timp și efort, ușurând procedurile de înmatriculare.

Vrei să rămâi informat?

Înscrie-te la newsletter pentru a primi știri noi, doar o dată pe săptămână, direct pe email.

Nu facem spam! Citește politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.