Avizarea cabinetului stomatologic

În România, există două tipuri de cabinete care prestează servicii stomatologice: cabinete private și cabinete publice (în spitalele județene/municipale și în cabinetele școlare).

Potrivit Ordonanței Guvernului nr. 124/1998, republicată și actualizată în 2006, privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, “cabinetul medical este unitatea cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de servicii publice, de stat sau private, de asistență medicală umană preventivă, curativă, de recuperare și de urgență”.

Persoanele care vor să înființeze un cabinet medical pe o anumită specialitate, trebuie să fie medici (medici de medicină generală – de familie, stomatologi, specialiști, alte categorii de personal medical autorizat). Așadar, un cabinet medical de medicină dentară poate fi înființat doar la solicitarea medicului dentist sau a grupului de medici dentiști care va lucra în unitatea respectivă.

(P) Dețineți un Cabinet sau o Clinică Stomatologică și Vă Doriți Mai Mulți Clienți? Apelați la Servicii de Publicitate Online cu Eficiență Dovedită în Peste 10 Ani de Activitate AllProWeb.ro

În țară, profesia de medic dentist se poate exercita cu titlul profesional specific calificării: medic dentist, specialist în ortodonție și ortopedie onto-facială sau specialist în chirurgia dento-alveolară – și pe baza certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentiști din România, avizat anual (sursă – Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății).

Cei care vor să înființeze un cabinet medical, trebuie să știe câte tipuri există și cum se poate constitui o echipă medicală pentru fiecare – conform aceleiași OG nr. 124/1998, actualizată în 2006:

 • Cabinet medical individual (CMI) – este deschis de un medic titular care va practica meseria în cadrul acestei unități. Acesta poate avea salariați, colaboratori medici sau orice altă categorie de personal;

 • Cabinete medicale grupate – anumite policlinici sunt constituite astfel; aceasta este situația mai multor cabinete individuale care și-au creat facilități economice comune, dar care își păstrează individualitatea în relațiile cu terții;

 • Cabinete medicale asociate – mai multe cabinete care s-au asociat, în scopul exercitării în comun a activității și al asigurării accesului pacienților la servicii medicale complete. Medicii titulari din cadrul acestor cabinete își păstrează drepturile și responsabilitățile individuale;

 • Societate medicală (SRL) – este formată din doi sau mai mulți medici asociați. Poate avea ca salariați ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal.

Acte necesare pentru înființarea unui cabinet stomatologic

Cei care vor să lucreze ca medici stomatologi pot alege între cele două forme mari de organizare a cabinetului de medicină dentară:

 • CMI – Înființarea unui cabinet medical fără personalitate juridică (ca formă de exercitare liberală a profesiei medicale), care funcționează ca persoană fizică.

 • SRL – Deschiderea unei societăți comerciale cu personalitate juridică proprie.

De obicei, forma legală aleasă de medicii dentiști este deschiderea unui cabinet individual (CMI). În anumite cazuri, după înființare, mai multe cabinete medicale individuale se pot grupa sau asocia. Alegerea acestui tip de cabinet stomatologic fără personalitate juridică este mult mai simplă din punctul de vedere al actelor și al avizelor necesare, tocmai de aceea este și preferată de majoritatea medicilor dentiști.

Partea cea mai dificilă a procesului de deschidere a cabinetului stomatologic ține de strângerea și întocmirea actelor și autorizațiilor, dar, cu informațiile potrivite și respectând toți pașii, medicii pot reuși într-un timp scurt.

Cele mai importante certificate de care vor avea nevoie medicii pentru a-și deschide un cabinet medical sunt:

(P) Dețineți un Cabinet sau o Clinică Stomatologică și Vă Doriți Mai Mulți Clienți? Apelați la Servicii de Publicitate Online cu Eficiență Dovedită în Peste 10 Ani de Activitate AllProWeb.ro

 • Certificatul de avizare al CMI eliberat de către Colegiul Medicilor din județul în care se va deschide cabinetul;

 • Certificatul de înregistrate a cabinetului în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale prin Direcția de Sănătate Publică teritorială;

 • Autorizația sanitară de funcționare de la autoritățile de sănătate publică județene (sau ale municipiului București).

Pentru toate acestea trebuie urmate mai multe etape.

1. Acte obligatorii pentru avizarea cabinetelor individuale cu sau fără personalitate juridică

CMI:

Actele se depun la Colegiul Medicilor Stomatologi din România. Dosarul cu șină trebuie să conțină:

1. Cerere tip CMI completată de către meedicul titular/delegat la Colegiul Medicilor;

2. Copie după dovada deținerii spațiului (act de proprietate, contract de comodat autentificat la notar/atestat de avocat, contract de închiriere înregistrat la Administrația Finanțelor Publice, act de donație etc.);

3. Copie acord scris al asociației de proprietari/locatari și al vecinilor direcți pe plan orizontal și vertical, în situația în care spațiul se află într-un imobil cu mai multe apartamente;

4. Copie după autorizația de liberă practică a medicului titular;

5. Declarație pe propria răspundere a medicului titular cu privire la existența dotării minime necesare funcționării cabinetului de medicină dentară la data depunerii dosarului;

6. Orarul cabinetului;

7. Actele medicilor dentiști titulari și angajați/colaboratori: certificat de membru CMDR, vizitat la zi, copie asigurare malpraxis, copie contract de incinerare, copie caiet de sterilizare;

8. Taxa de avizare și copie după chitanță.

SRL:

Pentru cabinetele stomatologice cu personalitate juridică, actele se depun tot la colegiul teritorial, iar pe lângă actele pentru CMI, este nevoie de următoarele acte:

1. Cerere tip SRL completată de către reprezentantul legal al unității;

2. Copie după certificatul de înregistrare de la Registrul Comerțului;

3. Copie după actul constitutiv al firmei;

4. Copie după dovada că administratorul societății este medic sau 1/3 din membrii Consiliului de Administrație sunt medici (diplomă de licență – lucrul aceste trebuie prevăzut în statut sau în actul adițional);

5. Copie după regulamentul de organizare și funcționare a cabinetului prin care să se ateste independența profesională și dreptul de decizie al personalului medical (potrivit Codului Muncii);

6. Copie după fișele posturilor medicilor dentiști (conform Codului Muncii).

Aceste liste de documente sunt precizate în cadrul listei de avizări și acreditări CMDR, dar cel mai adesea, Colegiul Medicilor și Direcția de Sănătate Publică teritoriale pot avea listele complete uneori mai scurte, alteori mai stricte.

De asemenea, după ce au fost depuse actele, reprezentanții Colegiului Medicilor vor stabili o dată pentru inspecția cabinetului, pentru a verifica existența dotărilor minime conform legislației.

2. După ce s-a obținut certificatul de avizare de la CM teritorial:

Va trebui ca medicii să depună la DSP teritorială actele necesare obținerii certificatului de înregistrare a cabinetului stomatologic în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale. Aceștia vor avea nevoie de:

 • Copie după actul de deținere a spațiului;
 • Cerere tip (se va completa la DSP);
 • Copie după autorizația de liberă practică a medicului titular;
 • Certificatul de avizare de la Colegiul Medicilor (original).

3. Actele necesare pentru obținerea autorizației sanitare de funcționare

Acestea diferă de la o direcție de sănătate publică teritorială la alta. În general, este nevoie de următoarele acte sau de o parte dintre ele:

1. Cerere semnată de titular;

2. Dosarul tehnic potrivit reglementărilor legale specifice, în vigoare, care să conțină memoriu descriptiv al instalațiilor, schiță amplasare în zonă, schiță cabinet, dotări, microclimat) ;

3. Copie după certificatul de înregistrare a cabinetului dentar (DSP);

4. Certificat de avizare cabinet – Colegiul Medicilor;

5. Certificat de înmatriculare/certificat constatator/CUI (pentru SRL);

6. Copie act de proprietate/deținerea legală a spațiului;

7. Contract de prestări servicii colectare, transport, procesare și eliminare finală a deșeurilor medicale periculoase;

8. Certificat de membru CMD vizat pe anul în curs;

9. Lista cu dotarea minimă obligatorie pentru înființarea cabinetului medical (în conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătății și Familiei nr. 153/26/02/2003;

10. Contract de service pentru aparatură medicală din dotare sau certificate de garanție în termen;

11. Dovadă de achitare a taxelor – 300 lei.

(P) Dețineți un Cabinet sau o Clinică Stomatologică și Vă Doriți Mai Mulți Clienți? Apelați la Servicii de Publicitate Online cu Eficiență Dovedită în Peste 10 Ani de Activitate AllProWeb.ro

Vrei să rămâi informat?

Înscrie-te la newsletter pentru a primi știri noi, doar o dată pe săptămână, direct pe email.

Nu facem spam! Citește politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.