radierea auto

Dacă persoana deține un vehicul a cărui stare nu mai permite circulația în deplină siguranță pe drumurile publice sau deține un vehicul pe care vrea să-l vândă trebuie să urmeze câțiva pași pentru a radia vehiculul.

Procedura de radiere a unui vehicul rutier poate fi solicitată de proprietarul acestuia, se poate face din oficiu de către o instanță judecătorească sau poate fi hotărâtă printr-o sentință judecătorească.

În ce cazuri poate fi radiat un autovehicul?

 • În cazul în care proprietarul dorește să retragă definitiv autovehiculul din circulație;

 • În situația în care proprietarul vrea să exporte autovehiculul definitiv în altă țară;

 • În cazul unei sentințe judecătorești;

 • În cazul în care autovehiculul este furat;

 • În situația predării autovehiculului la REMAT pentru dezmembrare.

Cum se realizează radierea auto?

Radierea unui vehicul este procesul de ștergere totală a acestuia din registrele auto ale autorităților cu competență în domeniul circulației rutiere din România. Aceasta se realizează în două etape: radierea fiscală și radierea din circulație. Dacă posesorul doar vrea să vândă mașina, va fi suficient să facă radierea fiscală.

Radierea fiscală se efectuează la Direcția Taxe și Impozite Locale din sectorul în care persoana are domiciliul stabil. Persoana va completa Declarația pentru scoaterea în evidență a autovehiculului și cererea pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală. Aceasta se face atunci când proprietarul vrea să o vândă și nu mai dorește să plătească impozit după înstrăinarea ei.

Pentru radierea fiscală este nevoie de următoarele acte:

 • Actul de identitate al solicitantului în original și copie;

 • Cererea pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală;

 • Cartea de identitate a autovehiculului în original și copie;

 • Declarația pentru scoaterea din evidențe a autovehiculului;

 • Fișa de înmatriculare în original;

 • Actul care atestă înstrăinarea autovehiculului (spre exemplu, actul de vânzare-cumpărare, contractul de novație sau de cesiune) sau adeverința de la REMAT, în situația în care autovehiculul a fost scos din uz.

De ce acte este nevoie pentru radierea din circulație?

Actele pentru radierea din circulație pe care proprietarul trebuie să le depună la Serviciul Public Comunitar Direcția Permise și Înmatriculări Auto (DRPCIV) sunt:

 • Plăcuțele cu numărul de înmatriculare;

 • Actul de identitate al solicitantului în original și copie;

 • Certificatul în original;

 • Cartea de identitate a autovehiculului în original și copie;

 • Cererea de radiere completată și semnată / ștampilată de proprietar (poate fi descărcată de pe site-ul DRPCIV);

 • Fișa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent teritorial sau certificatul de atestare fiscală completată și semnat / ștampilat de proprietar;

 • Certificatul de radiere în trei exemplare (se poate descărca de pe site-ul DRPCIV);

 • Este nevoie de o procurcă notarială în situația în care documentele sunt depuse de o altă persoană decât titularul autovehiculului;

 • În cazul persoanelor juridice vor fi depuse actele care să ateste dobândirea personalității juridice, sediul și denumirea, în copie (copie CUI) și împuternicirea reprezentantului legal.

În funcție de motivul radierii, există și alte documente.

Radierea în cazul predării autovehiculului la REMAT – dacă persoana dorește radierea autovehiculului pentru a-l preda la “dezmembrări auto, trebuie să mai adauge la documentele deja amintite: actul oficial care atestă casarea, dezmembrarea, sau predarea autovehiculului către “dezmembrări auto” cu scopul de a fi dezmembrat și plăcuțele cu numărul de înmatriculare.

Radierea în cazul furtului autovehiculului – dacă persoana vrea să radieze autovehiculul pe motiv că acesta a fost furat, trebuie să adauge în dosar actul oficial emis de poliție prin care se confirmă furtul comis în țară sau în străinătate.

Radierea autovehiculului la cerere – în acest caz dosarul trebuie completat cu:

 • Plăcuțele cu numărul de înmatriculare;

 • Un act prin care se atestă faptul că proprietarul deține un spațiu adecvat, în condițiie legii;

 • Declarație pe proprie răspundere semnată de proprietarul autovehiculului sau de moștenitorii legali ai acestuia care atestă că vehiculul nu va mai circula pe drumurile publice.

Radierea în situația exportării autovehiculului definitiv într-o altă țară – Persoana trebuie să adauge la dosar următoarele acte: documentul care atestă exportul autovehiculului (sunt valabile actul vamal emis de autoritățile române de export ori de cele străine sau certificatul de înmatriculare în străinătate) și plăcuțele cu numărul de înmatriculare.

În situația aceasta radierea se poate face și fără cartea de identitate a autovehiculului, plăcuțele cu numărul de înmatriculare, certificatul de înmatriculare dacă se arată dovada că acestea au fost predate anterior autorităților din țara de export.

Radierea în cazul unei sentințe judecătorești

Atunci când radierea se face ca urmare a unei sentințe judecătorești, dosarul trebuie să mai includă următoarele acte:

 • Sentința judecătorească definitivă în copie;

 • Declarație pe proprie răspundere semnată de proprietarul autovehiculului sau de moștenitorii legali ai acestuia care atestă că vehiculul nu va mai circula pe drumurile publice;

 • Plăcuțele cu numărul de înmatriculare.

close

Vrei să rămâi informat?

Înscrie-te la newsletter pentru a primi știri noi, doar o dată pe săptămână, direct pe email.

Nu facem spam! Citește politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.