eșalonare la plată simplificată

Contribuabilii interesați pot depune până la termenul final de 30 septembrie 2021 cererile de eșalonare la plată simplificată. Aceasta poate fi accesată pentru o perioadă de cel mult 12 luni, fără să se depună garanții și este destinată obligațiilor fiscale importante.

Care sunt condițiile eșalonării la plată simplificată?

Contribuabilul care dorește să beneficieze de prevederile OUG 181/2020 referitoare la unele măsuri fiscale / bugetare, pentru modificare și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:

  • să depună o cerere până la data de 30 septembrie 2021, inclusiv. La alegere, aceasta poate fi însoțită de graficul de eșalonare, cuprinzând suma propusă a ratelor de eșalonare;

  • să nu se afle în procedură de faliment sau dizolvare;

  • să nu înregistreze obligații fiscale la data declarării stării de urgență neachitate la data eliberării certificatului de atestare fiscală;

  • să nu se fi stabilit răspunderea conform legislației privind insolvența și / sau răspunderea solidară potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.

Dacă suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, iar dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor judiciare sau administrative de atac, condiția va fi îndeplinită.

În ce situații se acordă eșalonarea la plată?

Aceasta se acordă pentru toate obligațiile fiscale înscrise în certificatul de atestare fiscală, atunci când condițiile menționate anterior sunt îndeplinite.

În scopul acordării eșalonării de plată sunt incluse obligațiilor fiscale amenzile de orice fel administrate de organul fiscal și creanțele bugetare stabilite de alte organe și transmise spre recuperare organelor fiscale, conform legii, inclusiv creanțele bugetare obținute din raporturile juridice contractuale stabilite prin hotărâri judecătorești sau alte înscrisuri care constituie titluri executorii, potrivit legii.

Când nu se acordă eșalonarea la plată?

Nu se acordă eșalonarea la plată pentru obligațiile fiscale în suma totală mai mică de 500 de lei în situația persoanelor fizice și 5.000 de lei în situația persoanelor juridice, conform reprezentanților ANAF.

Vrei să rămâi informat?

Înscrie-te la newsletter pentru a primi știri noi, doar o dată pe săptămână, direct pe email.

Nu facem spam! Citește politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.