venituri 2021

Potrivit datelor de la Institutul Național de Statistică (INS), în anul 2021, veniturile totale medii lunare, au fost de 5.683 de lei per gospodărie și de 2.243 de lei de persoană. A fost înregistrată astfel o creștere cu 8,9%, respectiv 10,5% față de 2020.

Cât au cheltuit românii în 2021

În privința cheltuielilor totale ale populației în anul 2021, media a fost de 4.876 de lei lunar pentru fiecare gospodărie (adică 1.925 lei de fiecare persoană). Această sumă reprezintă 85,8% din veniturile totale. Și aici se remarcă o creștere față de 2020, mai exact cu 2 puncte procentuale.

În privința cheltuielilor totale, categoriile de bunuri și servicii pentru care s-a cheltuit în gospodării sunt următoarele: consumul de bunuri alimentare, nealimentare, diverse servicii și transferuri către administrația publică și privată, dar și către bugetele asigurărilor sociale (impozite, contribuții, cotizații), dar și pentru acoperirea necesităților legate de producția gospodăriei (hrana pentru animal și păsări, produse pentru însămânțat, plata muncii prestate pentru producția gospodăriei, servicii veterinare etc.).

Care au fost cheltuielile pentru investiții

Conform acelorași date de la INS, cheltuielile pentru investiții, ce sunt destinate pentru achiziționarea sau construcția locuințelor, achiziționarea de terenuri și de echipament pentru producția gospodăriei, dar și cumpărarea de acțiuni – se află într-o pondere mică în totalul cheltuielilor din gospodării, cu doar 0,4% în 2021, față de 0,5% în 2020.

Tot INS precizează că mediul de rezidență determină anumite particularități în privința mărimii și structurii cheltuielilor totale de consum, la fel ca și în cazul veniturilor.

Potrivit clasificării standard pe destinații a cheltuielilor de consum (COICOP), în 2021, produsele alimentare și băuturile nealcoolice au reprezentat, în medie, 33,4% din consumul gospodăriilor, față de 34,6%, în 2020.

Sursa: insse.ro

Cheltuielile totale reprezintă ansamblul cheltuielilor bănești, indiferent de destinația sau contravaloarea consumului din resursele proprii ale gospodăriilor.

Salariile, cea mai importantă sursă de venituri

Potrivit datelor INS, veniturile bănești au fost de 5.313 lei lunar per gospodărie (de 2.097 lei pentru o persoană), creșterea fiind de 9,8% față de 2020. Veniturile în natură au înregistrat însă o scădere de 1,7% față de 2020, ajungând în 2021 la 370 de lei lunar pe gospodărie, adică 146 de lei pe persoană.

Salariile împreună cu celelalte venituri asociate lor au reprezentat cea mai importantă sursă de venituri, potrivit INS. 69% din veniturile totale ale gospodăriilor provin din această sursă, înregistrând o creștere de 0,8 puncte procentuale față de 2020.

Pe următoarele poziții în formarea veniturilor totale din gospodării se află veniturile din prestații sociale (cu 19,1% în 2021, față de 19% în 2020), urmate de veniturile din activități neagricole independente (cu 1,8% în 2021, aceeași valoare fiind și în 2020), venituri din agricultură (1,6% in 2021, față de 1,7% în 2020), dar și veniturile în natură.

Sursa: insse.ro

Din datele INS mai reiese că mediul de rezidență (urban sau rural) are o influență importantă asupra diferențelor de nivel, dar și de structură între veniturile gospodăriilor.
Potrivit definiției prezentate de insse.ro, „veniturile totale cuprind totalitatea încasărilor bănești provenite din diferite surse de proveniență, pentru care nu există obligația de restituire și veniturile în natură (evaluate în lei).

Vrei să rămâi informat?

Înscrie-te la newsletter pentru a primi știri noi, doar o dată pe săptămână, direct pe email.

Nu facem spam! Citește politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.