Costuri angajatori cu forța de muncă

Nivelul salariului mediu brut pe lună în România a fost de 5535 lei, înregistrând o creștere cu 6,2 % față de anul precedent, iar câștigul mediu lunar net al angajaților a fost de 3416 lei, cu 6,2 % și 199 lei mai mare decât cel din 2020, se arată într-un comunicat al Institutului Național de Statistică (INS).

Costurile suportate de angajatori cu forța de muncă au fost în medie de 5802 lei lunar pe salariat, cu 7,3 % mai mult față de anul precedent. Statistica arată și o creștere a numărului mediu de angajați în anul 2021 a fost 5094,3 mii de persoane, în creștere cu 62,5 mii persoane față de 2020. Sfârșitul anului 2021, la 31 decembrie înregistra un efectiv al salariaţilor de 5516,4 mii persoane, mai mare cu 105,3 mii persoane comparativ cu sfârşitul anului anterior.

Care au fost domeniile cu cele mai mari creșteri de salarii în 2021?

Raportat la media pe economie, cele mai mari valori ale câştigurilor salariale medii nete lunare încasate ȋn anul 2021 s‐au înregistrat în următoarele activități economice: informaţii şi comunicaţii (+98,3%), intermedieri financiare şi asigurări (+63,2%), administraţie publică (+54,5%), producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (+51,8%), industria extractivă (+44,1%), activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (+28,8%), sănătate şi asistenţă socială (+19,6%), respectiv învăţământ (+4,6%).

Potrivit studiului INS, la polul opus au fost salariile sub media pe economie, în următoarele domenii de activitate: hoteluri şi restaurante (‐44,9%), alte activităţi de servicii (‐36,8%), tranzacţii imobiliare (‐28,3%), activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (‐24,8%), agricultură, silvicultură şi pescuit (‐22,6%), distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (‐18,9%), comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor (‐17,9%), activităţi de spectacole, culturale şi recreative (‐14,8%), industria prelucrătoare (‐12,3%), transport şi depozitare (‐10,3%), respectiv construcţii (‐3,1%).

În materie de distribuție a veniturilor pe sexe, salariații femei au realizat câștiguri salariale cu 1,5 % mai mici decât bărbații, cu o valoare de 5490 lei salariul lunar brut (faţă de 5576 lei al salariaților bărbaţi). Câștigul net încasat de femei a fost cu 4,6%, respectiv cu 162 lei lunar mai puţin decât salariații bărbaţi (3331 lei câştigul salarial mediu net al salariaților femei, faţă de 3493 lei al salariaților bărbaţi), conform statisticii.

Cele mai substanțiale diferenţieri s-au înregistrat în intermedieri financiare şi asigurări (40,8%), industria prelucrătoare (25,4%), alte activităţi de servicii (20,8%), informaţii şi comunicaţii (18,3%) şi comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor (16,9%).

În ceea ce privește analiza teritorială a structurii salariilor în anul 2021, rezultatele studiului arată că 36 de județe s-au situat sub media pe economie, printre acestea aflându-se Teleorman (2579 lei, cu 24,5% mai puţin decât media pe economie), Bistrița‐Năsăud (2644 lei, cu 22,6% mai puţin decât media pe economie), Vrancea (2648 lei, cu 22,5% mai puţin decât media pe economie), Covasna (2677 lei, cu 21,6 mai puţin decât media pe economie), Harghita (2687 lei, cu 21,3% mai puţin decât media pe economie), Brăila (2693 lei, cu 21,2% mai puţin decât media pe economie), Vâlcea (2694 lei, cu 21,1% mai puţin decât media pe economie), respectiv Botoșani (2695 lei, cu 21,1% mai puţin decât media pe economie).

Cele mai mari salarii medii nete lunare s-au realizat în Municipiul Bucureşti (4755 lei, cu 39,2% peste media pe economie), urmat de judeţele Cluj (4046 lei, cu 18,4% peste media pe economie), Timiş (3845 lei, cu 12,6% peste media pe economie), Iași (3557 lei, cu 4,1% peste media pe economie), Ilfov (3489 lei, cu 2,1% peste media pe economie) și Sibiu (3442 lei, cu 0,8% peste media pe economie).

Care au fost cheltuielile angajatorilor cu salariații în 2021?

Pentru un angajator, media pe economie în 2021 a costului lunar cu un salariat a fost de 5802 lei, în creștere cu 7,3 % față de anul precedent, se arată în statistica INS. S-au înregistrat creșteri în majoritatea sectoarelor de activitate, însă cele mai importante au fost hoteluri şi restaurante (+15,5%), activităţi de spectacole, culturale şi recreative (+12,9%), industria prelucrătoare (+11,0%), producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (+10,6%), alte activități de servicii (+10,2%), agricultură, silvicultură şi pescuit (+10,1%).

Cu toate că în anul 2021 au fost alocate sume de la bugetul statului pentru stimularea inserției și reîncadrării în muncă, ponderea acestor transferuri a fost redusă comparativ cu cheltuielile angajatorilor cu forța de muncă, de doar 0,3 %, înregistrând variații pe activități economice. Cele mai importante alocări bugetare au vizat susținerea inserției în muncă în domeniul hoteluri și restaurante (5,2%), urmate de activităţile de spectacole, culturale şi recreative (2,5%), tranzacțiile imobiliare (0,8%) și industria prelucrătoare (0,4%).

Costul mediu lunar al angajatorilor cu forța de muncă a fost substanțial mai ridicat față de anul precedent în activităţile economice de informaţii şi comunicaţii (+93,2%), intermedieri financiare şi asigurări (+68,0%), industria extractivă (+63,5%), producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (+58,1%), sănătate şi asistenţă socială (+38,3%), administraţie publică (+29,5%), respectiv activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (+26,7%), se mai arată în statistica INS.

Vrei să rămâi informat?

Înscrie-te la newsletter pentru a primi știri noi, doar o dată pe săptămână, direct pe email.

Nu facem spam! Citește politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.