plătitor de impozit pe profit

Microîntreprinderile fac pasul către impozitarea pe profit dacă depășesc pragul de 1.000.000 euro, echivalent în lei, ceea ce va aduce anumite modificări și implicații în planul contabil.

Ce este impozitul pe profit?

În țara noastră, cota de impozitare a profitului este de 16%. Dar ce este, mai exact, impozitul pe profit?

Este un impozit impus de Guvern asupra unei părți din veniturile realizate de întreprinderile care se află în jurisdicția lor, fiind o sursă importantă la bugetul național, care este îndreptată către finanțarea serviciilor publice de stat, furnizarea bunurilor pentru cetățeni și plata obligațiilor guvernamentale.

Impozitul pe profit este reglementat prin Codul Fiscal, Legea nr. 227/2015, cu modificările ulterioare.

Cum se calculează impozitul pe profit

Se calculează ca un procent din diferența dintre venitul unei firme și cheltuielile de capital și de funcționare. La acest rezultat se adaugă cheltuielile nedeductibile, scăzându-se veniturile neimpozabile, astfel:

venituri totale – cheltuieli totale – venituri neimpozabile + cheltuieli nedeductibile = profit impozabil

Cine plătește impozit pe profit

Conform legislației din România, toți contribuabilii persoane juridice plătesc impozit pe profit. Codul Fiscal menționează că următoarele categorii se supun acestui impozit:

 • societăți naționale;

 • companii naționale;

 • regii autonome;

 • societăți, indiferent de forma de proprietate sau de forma juridică de organizare, chiar și cele cu participare străină la capital sau care au capital integral străin;

 • societăți agricole;

 • cooperative agricole;

 • societăți cooperative;

 • instituții financiare;

 • instituții de credit;

 • fundații, organizații asociații.

Impozit pe profit plătesc și microîntreprinderile. Cotele sunt diferite, în funcție de numărul salariaților:

 • 1% din profit – pentru unul sau mai mulți angajați;

 • 3% din profit – dacă nu au salariați.

Sunt și entități scutite de la plata impozitului pe profit, precum:

 • IMM-urile care plătesc impozit pe veniturile microîntreprinderilor;

 • fundațiile constituite prin legat;

 • asociațiile de proprietari – persoane juridice;

 • trezoreria statului;

 • Academia Română;

 • Banca Națională a României;

 • Fondul de garantare a depozitelor din sistemul bancar;

 • Fondul de garantare a asiguraților;

 • Fondul de garantare a pensiilor private

 • ONG-uri – în cazul veniturilor de până la 15.000 euro, înregistrate într-un an fiscal;

 • unități locale de cult, dacă veniturile sunt folosite în anul curent sau în perioada următoare, pentru a se întreține unitatea de cult, pentru lucrări de construcție, reparare, consolidare a clădirilor ecleziastice, pentru învățământ;

Cum se poate trece la impozit pe profit

Conform art. 52 din Codul Fiscal, o societate plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care realizează venituri mai mari decât echivalentul în lei a 1.000.000 de euro trece de la statutul de microîntreprindere la cel de plătitor de impozit pe profit. Acest lucru se face din trimestrul în care s-a depășit respectiva limită, prin depunerea declarațiilor D010 și D700, într-un termen de 15 zile de la finele lunii în care s-a depășit plafonul.

În stabilirea limitei se iau în considerare veniturile care au fost înregistrate de la debutul anului fiscal, respectiv aceleași venituri care reprezintă baza impozabilă ce este prevăzută la art. 53 din Codul Fiscal, adică toate veniturile, din care sunt scăzute sumele care sunt prevăzute la alin (1) din art. 53 – care nu generează încasări prin vânzarea produselor, prestarea unor servicii sau executarea lucrărilor și acelea care nu provin de la clienți.

Spre exemplu, dacă firma a devenit plătitoare de impozit pe profit în luna octombrie 2021, va trebui să determine impozitul datorat luând în considerare veniturile și cheltuielile care au fost înregistrate înepând cu cel de-al IV-lea trimestru, adică din luna octombrie 2021.

Această trecere la un alt statut fiscal se comunică organelor fiscale, care vor înregistra ieșirea din sistemul veniturilor microîntreprinderilor și luarea în evidență ca plătitor de impozit pe profit. În acest sens, se va depune formularul 700 Declarația privind înregistrarea/modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal. Acesta se transmite online, pe anaf.ro, cu semnătură digitală.

Trecerea la impozit pe profit are și anumite implicații contabile, calculele și evidențele fiind mai ample decât în cazul microîntreprinderilor.

Plătitorii de impozit pe profit pot avea trei tipuri de cheltuieli: deductibile, parțial deductibile sau nedeductibile. Astfel, formula de calcul a impozitului pe profit este următoarea:

profit = 16% x (venituri – cheltuieli – venituri neimpozabile + cheltuieli nedeductibile).

Unde și când se achită impozitul pe profit

Impozitul pe profit se achită anual, până la data de 25 martie a anului care urmează celui în care a fost înregistrat profitul. Este permisă și plata trimestrială a acestuia, până la sfârșitul primelor trei trimestre dintr-un an. Cele 3 plăți trebuie însoțite de declarația 100, privind obligațiile de plată la bugetul statului.

Plata se face în contul respectiv de la trezoreria ANAF unde au sediul persoanele juridice care achită acest impozit.

Vrei să rămâi informat?

Înscrie-te la newsletter pentru a primi știri noi, doar o dată pe săptămână, direct pe email.

Nu facem spam! Citește politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.