Cum se calculează cifra de afaceri

Cifra de afaceri este un indicator financiar foarte relevant pentru orice antreprenor. De ce? Pentru că în ea se reflectă toate veniturile care au fost înregistrate de o companie într-o anumită perioadă, fiind o oglindă a performanței business-ului.

În articolul de față vor fi prezentate detaliile cele mai importante ale cifrei de afaceri, printre care se numără și modul de calcul al acesteia, astfel încât să fie oferit un ajutor pentru antreprenorii aflați la început de drum.

Ce reprezintă cifra de afaceri

Cifra de afaceri reprezintă valoarea totală a produselor și serviciilor vândute sau prestate de o firmă, într-o anumită perioadă de timp. În alcătuirea sa intră, așadar, toate încasările realizate de societate într-un exercițiu financiar.

Deși uneori cifra de afaceri este confundată cu profitul, există o delimitare clară între ele, pentru că o cifră de afaceri reprezintă suma încasărilor, în timp ce profitul reprezintă veniturile totale ale unei firme, după ce au fost scăzute toate cheltuielile.

Reglementarea cifrei de afaceri este prevăzută în Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, precum și în Normele metodologice de aplicare a prevederilor Codului Fiscal.

Clasificări pentru cifra de afaceri

O cifră de afaceri poate fi abordată din mai multe unghiuri. Fiecare tip de societate își poate stabili cifra de afaceri în diverse moduri, în funcție de nevoi:

  • cifra de afaceri totală – se referă la toate veniturile realizate prin vânzarea bunurilor sau prestarea serviciilor. Pentru a înregistra profit, cifra de afaceri totală trebuie să fie mai mare decât volumul total al costurilor;

  • cifra de afaceri medie – reprezintă venitul mediu obținut pe un anumit tip de serviciu sau produs;

  • cifra de afaceri minimă sau critică – reprezintă venitul pe care o firmă îl obține din vânzări și pe baza căruia poate acoperi cheltuielile fixe și variabile, dar și pragul peste care începe să realizeze profit;

  • cifra de afaceri marginală – în aceasta se reflectă creșterea sau scăderea veniturilor unei societăți, după vânzarea unui anumit tip de produs sau serviciu din gama oferită de societate.

Modul de calcul al cifrei de afaceri

Principalul pas în determinarea cifrei de afaceri îl reprezintă totalizarea veniturilor din încasări. Nu vor fi luate în calcul TVA-ul facturat, veniturile din dividende, subvențiile pentru investiții, subvențiile pentru plata personalului sau reducerile comerciale pentru clienți. Cu alte cuvinte, se va ține cont de facturile care au fost încasate, nu de cele emise.

Astfel, formula de calcul pentru cifra de afaceri este următoarea:

CA = veniturile din activitatea de bază + veniturile din activități secundare

Importanța deosebită a cifrei de afaceri

Cifra de afaceri se mai numește și venit brut sau încasări totale, pentru că reflectă nivelul producției livrate, care a fost transformată în bani. Ea este și un indicator de departajare în sectorul economic, astfel că, în funcție de cifra de afaceri, companiile pot fi încadrate astfel:

  • microîntreprinderi – cu o cifră de afaceri sub 1 milion de euro;

  • întreprinderi mici și mijlocii – cu o cifră de afaceri între 1 și 50 de milioane de euro;

  • societăți mari și corporații – cu o cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro.

Tot pe baza cifrei de afaceri se stabilește și dacă o societate se poate înregistra ca plătitoare de TVA sau nu. În România, plafonul de înregistrare în scopuri TVA este de 88.500 de euro (echivalentul a 300.000 de lei din ziua aderării, rotunjit la următoarea mie).

Cum se stabilește impozitul pe cifra de afaceri

Legislația fiscală din România menționează și tipurile de impozite care se aplică cifrei de afaceri înregistrate de o companie:

  • în cazul microîntreprinderilor, impozitul pe cifra de afaceri este între 1 și 3%. Microîntreprinderile cu minim un angajat cu normă întreagă vor achita un impozit de 1% pe venit, iar cele fără angajați achită un impozit de 3%;

  • societățile care au o cifră de afaceri mai mare de 1 milion de euro, pe care au înregistrat-o într-un an calendaristic, achită un impozit de 16% pe profit.

Concluzie

Cifra de afaceri este unul dintre cei mai importanți indicatori financiari din activitatea unei firme, pentru că reflectă performanța sa economică și îi definește poziția pe piață. Totodată, ea este utilă și pentru crearea prognozelor sau a strategiilor de marketing. În plus, în funcție de cifra de afaceri pot fi atrași investitori.

close

Vrei să rămâi informat?

Înscrie-te la newsletter pentru a primi știri noi, doar o dată pe săptămână, direct pe email.

Nu facem spam! Citește politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.

Ascultă versiunea audio a acestui articol