codul TVA intracomunitar

Persoanele fizice autorizate, SRL-urile neplătitoare de TVA și întreprinderile individuale care fac tranzacții cu firme din Uniunea Europeană, impozabile, trebuie să dispună de un cod special de TVA.

Ce este TVA-ul

Aceasta este o taxă de consum aplicabilă aproximativ tuturor bunurilor și serviciilor care sunt achiziționate sau comercializate pentru utilizarea lor în UE. Există anumite norme standard impuse la acest nivel pentru TVA, dar punerea lor în aplicare diferă în funcție de țară. În foarte multe cazuri se plătește TVA pentru toate produsele și serviciile, în toți pașii străbătuți de un lanț de aprovizionare.

Întreprinderile cu sediul în UE plătesc TVA pentru majoritatea achizițiilor și vânzărilor de produse din cadrul UE, TVA-ul fiind perceput și datorat în statul în care consumatorul final se folosește de bunuri.

În ceea ce privește serviciile, TVA-ul este perceput în momentul în care sunt prestate în fiecare stat.

Ce este TVA-ul intracomunitar

Acesta se mai numește și cod special de TVA și reprezintă un număr de identificare individual care se atribuie entităților neplătitoare de TVA cu sediul în UE (PFA, SRL, II), permițându-le acestora să desfășoare tranzacții cu alte persoane impozabile din spațiul UE.

Înregistrarea în scop special de TVA se face în baza art. 317 din Codul Fiscal – „Înregistrarea în scopuri de TVA a altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare sau pentru servicii”.

Când este nevoie de un cod special de TVA

Orice persoană neplătitoare de TVA se poate înregistra în scop special de TVA în următoarele cazuri:

 • prestează servicii intracomunitare către persoane impozabile;

 • cumpără servicii de la persoane impozabile din UE;

 • face achiziții intracomunitare de bunuri care depășesc valoarea de 34.000 de lei pe an.

Sintetizând, sunt obligate să obțină un cod special pentru achiziții intracomunitare PFA-urile, II-urile și SRL-urile neplătitoare de TVA care încheie tranzacții cu persoane impozabile din UE, în caz contrar nefiind impusă această măsură.

Codul special de TVA trebuie obținut înainte de a efectua o achiziție intracomunitară, dacă se știe că se va depăși plafonul de 34.000 lei pentru respectivul an calendaristic (în care se efectuează achiziția).

Pașii pentru obținerea codului TVA intracomunitar

Pentru a obține codul TVA intracomunitar este nevoie de parcurgerea câtorva pași importanți:

 1. administratorul firmei se va deplasa la sediul ANAF de care aceasta aparține sau poate delega un împuternicit în acest sens, pe baza unei procuri notariale;

 2. se completează în două exemplare Formularul 091 – „Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/Declarație de mențiuni a altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare sau pentru servicii, precum și pentru agricultorii care efectuează livrări intracomunitare de bunuri”. Un exemplar rămâne la instituția fiscală, iar celălalt rămâne la solicitant;

 3. pentru eliberarea certificatului de înregistrare în scopuri de TVA special intracomunitar se așteaptă până la 10 zile.

Cum se poate verifica existența codului special de TVA

Este important de știut că în cazul în care o firmă nu se înregistrează în scopuri de TVA intracomunitar deși ar trebui, ea va fi înregistrată din oficiu, de către instituția în cauză.

Pentru a verifica dacă o anumită întreprindere a fost înregistrată în scopuri de TVA pentru a efectua tranzacții transfrontaliere în spațiul UE, se poate folosi motorul de căutare VIES, al Uniunii. În momentul în care se face căutarea, datele se extrag din bazele naționale de date în privința TVA. Astfel, se poate vedea dacă există informații despre TVA (răspuns valid) sau nu există (răspuns nevalid).

Se poate întâmpla însă ca un client să susțină că este înregistrat în scopuri de TVA, dar în urma verificării prin VIES să nu se confirme spusele sale. În acest caz, acesta va trebui să solicite la administrația fiscală din țara sa o verificare, iar dacă nu primește această confirmare, va fi nevoie de înregistrare pentru tranzacțiile transfrontaliere în UE înainte de a debuta colaborarea.

Cum se anulează codul TVA intracomunitar

Codul TVA intracomunitar poate fi anulat printr-o solicitare depusă la instituția fiscală cu atribuții în acest sens, după ce expiră anul calendaristic care urmează celui în care s-a făcut înregistrarea. Sunt două condiții pentru a solicita anularea codului special de TVA:

 • achizițiile intracomunitare efectuate au o valoare care nu depășește plafonul de achiziții pentru anul în care este solicitată anularea;

 • nu a fost solicitată prelungirea înregistrării.

Sunt câteva situații în care instituțiile fiscale abilitate pot anula din oficiu sau la cerere înregistrarea:

 • firma este înregistrată în scopuri de TVA (potrivit art. 316 din Codul fiscal);

 • firma are dreptul la anularea înregistrării – potrivit articolului 317 din Codul Fiscal și solicită această anulare;

 • încetarea activității economice a firmei.

Ce trebuie reținut!

Înregistrarea pentru TVA intracomunitar nu-i oferă unei firme, unui PFA sau unui II calitatea de persoană înregistrată normal în scop TVA. Acest cod special se utilizează exclusiv pentru operațiunile intracomunitare – achiziții sau prestări servicii intracomunitare sau de bunuri care depășesc plafonul de 34.000 de lei.

Firmele plătitoare de TVA care au trimestrul ca perioadă fiscală trebuie să treacă la plata lunară a TVA-ului, în cazul în care urmează să facă achiziții intracomunitare de bunuri, respectiv servicii.

Vrei să rămâi informat?

Înscrie-te la newsletter pentru a primi știri noi, doar o dată pe săptămână, direct pe email.

Nu facem spam! Citește politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.