Impozitul pe dividende

Companiile care nu au distribuit încă profitul din 2022 și din anii anteriori mai pot face împărțirea dividendelor aferente acestei perioade până la sfârșitul anului, dacă nu doresc să li se aplice calculul impozitului majorat și pentru veniturile anterioare anului 2023. Distribuirea profitului realizat până acum către acționari se poate realiza din luna octombrie și până la 31 decembrie 2022.

Schimbarea regimului fiscal al dividendelor în 2023 constă în majorarea impozitului actual de 5 % la 8 %, concomitent cu creșterea contribuției la sănătate pe veniturile obținute din dividende. Practic, cei care încasează sume în acest mod vor fi taxați din 2023 potrivit unei alte grile, iar dacă împărțirea profitului din anii anteriori se face în 2023, legea nu ține cont de perioada obținerii profitului, ci doar de data la care au fost încasate veniturile.

Cum se face împărțirea profitului pe 2022 și anii anteriori?

Am intrat în cel de-al patrulea trimestru al anului 2022, ceea ce permite companiilor care au acumulat profit în perioada ianuarie-septembrie, dar și în anii anteriori, să demareze procedurile necesare împărțirii dividendelor interimare. Este singura posibilitate pentru a evita temporar majorarea impozitelor datorate pentru veniturile din dividende, ce se va aplica din 2023.

Prima etapă procedurală pentru împărțirea trimestrială a dividendelor, din profitul trimestrelor 1-3 din 2022, dar și acolo unde e cazul, din anii anteriori (în situația în care profitul a fost reportat), este inventarierea patrimoniului, potrivit Ordinului Ministerului Finanțelor 3.067/2018. A doua etapă în procedura distribuirii profitului este întocmirea situațiilor financiare interimare la 30 septembrie 2022.

Bilanțurile interimare ale firmelor se pot realiza doar în baza unui inventar al patrimoniului, iar dividendele interimare se pot distribui numai pe baza bilanțurilor interimare, în cazul în care există profit de împărțit. Ulterior, situațiile financiare interimare se comunică unităților Ministerului Finanțelor în termen de 30 de zile de la aprobarea lor în adunarea generală a asociaților, potrivit avocat.net.

Specialiștii în contabilitate sfătuiesc companiile să facă distribuirea și plata dividendelor din profitul realizat la momentul prezent, până la sfârșitul anului 2022, pentru a evita temporar în acest mod impozitul majorat, iar persoanele fizice care încasează venituri din dividende vor fi scutite temporar de la achitarea unor taxe majorate pentru contribuția la sănătate.

„Aș vrea să fac o precizare aici, deoarece am văzut multe păreri pe acest subiect. Dacă luăm exemplul bilanțului interimar la septembrie 2022, eu consider că nu este obligatoriu de întocmit doar în luna octombrie 2022 și că, dacă trecem în noiembrie, gata, nu îl mai putem întocmi. Acesta se poate întocmi până la 31 decembrie 2022, adică până se încheie următorul trimestru, și atunci trebuie făcut bilanț interimar la trimestrul 4”, a explicat expertul contabil Luiza Daneliuc, pentru avocat.net.

Când se încasează impozitul pe veniturile din dividende?

Impozitul pe dividende se declară și se plătește până la data de 25 a lunii următoare celei în care se încasează venitul din dividende, potrivit Codului fiscal. Impozitul aferent dividendelor distribuite, dar neplătite în anul distribuirii (inclusiv cele interimare), se achită până la data de 25 ianuarie a anului următor distribuirii. Obligația de a declara și plăti impozitul aparține societății care distribuie și achită dividendele către persoane fizice.

Declararea veniturilor din dividende și a contribuției aferente la sănătate, prin declarația unică, se poate realiza până la termenul anual din 25 mai, iar plata efectivă a contribuției se face în anul următor celui de obținere a veniturilor. Obligația de declarare și plată aparține persoanei fizice care a încasat dividende.

Legislația care guvernează distribuirea profitului sub formă de dividende este reprezentată de Legea 31/1990, Legea 82/1991 și de ordinele de aplicare emise de Ministerul Finanțelor. Potrivit reglementărilor în vigoare, dividendele se pot împărți anual, după aprobarea situațiilor financiare pe anul anterior, sau trimestrial, în timpul anului, după aprobarea situațiilor financiare interimare, regularizarea întocmindu-se odată cu situațiile financiare anuale.

Vrei să rămâi informat?

Înscrie-te la newsletter pentru a primi știri noi, doar o dată pe săptămână, direct pe email.

Nu facem spam! Citește politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.