Declarația unică 2022

Persoanele fizice care înregistrează venituri din activități independente, cele cu profesii libere, persoanele cu venituri din tranzacții, criptomonede sau chirii și persoanele fizice autorizate (PFA) trebuie să depună Declarația unică la ANAF.

Pentru 2022, formularul a fost stabilit prin Ordinul președintelui ANAF nr. 2.127/30.12.2021 și este utilizat pentru declararea impozitului aferent veniturilor ce au fost realizate și a contribuțiilor sociale datorate pentru anul 2021, precum și pentru a impozitul estimat și contribuțiile sociale datorate pe 2022.

Cine trebuie să depună declarația unică

Potrivit legii, această declarație, cunoscută și ca formularul 212, trebuie completată și depusă de persoanele fizice care au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri sau pierderi din România sau din afara țării, în anul de impunere, și care datorează contribuții sociale obligatorii și impozit pe venit.

Declarația unică trebuie depusă și de aceste categorii:

 • profesioniștii (cei care exploatează o întreprindere, potrivit art. 3, alin (2) din Legea nr. 287/2009);

 • persoanele fizice care obțin din drepturi de autor și drepturi conexe și care au beneficiat de:

 • Indemnizația menționată la art. XV din OUG nr. 30/2020, în contextul epidemiei generate de virusul SARS-CoV-2;

 • Indemnizația menționată în art. 3 din OUG nr. 132/2020;

 • Indemnizația prevăzută în art. 6, alin (1)) lit. a) și/sau lit.b)

 • persoane fizice ce nu înregistrează venituri și care aleg plata contribuției de asigurări sociale de sănătate;

 • avocați ce au beneficiat de indemnizația de la art. XV din OUG nr. 30/2020.

Care este termenul de depunere

Termenul de depunere al acestei declarații în 2022 este:

 • în 30 de zile de la data la care începe sau se încheie contractul între părți, pentru contribuabilii care demarează o activitate în cursul anului fiscal sau pentru cei care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor ce fac parte din patrimoniul personal, altele decât veniturile ce provin din arendare, pentru care impunerea este finală și care nu au beneficiat, până la data respectivă, de obligația depunerii declarației unice;

 • în 30 de zile de la începerea activității sau rezilierea contractului între părți, pentru contribuabilii care încheie o activitate în cursul anului fiscal, dar și în cazul celor care obțin venituri din cedarea de folosință a bunurilor aflate în patrimoniul personal și care diferă de veniturile din arendare pentru care impunerea este una finală și care nu au beneficiat, până la data respectivă, de obligația depunerii declarației unice.

 • până la 25 mai inclusiv a anului care urmează celui în care au fost realizate veniturile în vederea declarării venitului ce a fost realizat și a stabilirii impozitului anual pe venit și a stabilirii contribuțiilor sociale;

 • până la 25 mai inclusiv, în fiecare an, pentru a stabili și declara impozitul pe venitul estimat sau norma de venit pentru fiecare an fiscal și pentru declararea și determinarea contribuțiilor sociale ce sunt datorate;

 • până la 25 mai inclusiv, a anului viitor, față de cel în care au fost realizate veniturile, sub sancțiunea decăderii, atunci când se exercită opțiunea pentru destinația unei sume ce reprezintă 3,5% din impozitul ce este datorat pe venitul net anual impozabil sau câștigul net anual impozabil.

Se poate corecta declarația unică?

Declarația unică poate fi corectată de contribuabili, din proprie inițiativă. Dacă ei sesizează că informațiile actuale nu mai corespund cu cele din declarația care a fost depusă deja, pot depune o declarație rectificativă în condițiile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Această declarație rectificativă se va întocmi pe același formular și se va bifa X în dreptul căsuței Declarație rectificativă privind capitolul I” și/sau „Declarație rectificativă privind capitolul II și se va completa, în funcție de caz: capitolul I „Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate pentru anul….”.

Declarația se va completa înscriindu-se toate informațiile și datele ce sunt prevăzute în capitolul supus rectificării, chiar și acelea care nu sunt diferite de declarația anterioară sau inițială.

La ce trebuie să fie atenți contribuabilii

Atunci când au în vedere rectificarea declarației, contribuabilii trebuie să țină cont de următoarele:

 • se permite o singură depunere a declarației inițiale;

 • declarația inițială este cea care nu are selectată nicio bifă rectificativă;

 • este o declarație rectificativă acea declarație care are minimum o bifă de rectificativă selectată: la cap. I, la cap II sau la ambele;

 • declarația rectificativă pentru rectificarea ambelor capitole va trebui să aibă ambele bife selectate (bifele de rectificare).

Impozitul pe venitul estimat poate fi rectificat până la 31 decembrie a anului de impunere, excepție făcând contribuabilii care nu au obligația completării cap. I din declarație și care fac rectificarea declarației potrivit Legii nr. 207.2015.

Persoanele care înregistrează venituri din activități independente, agricole, piscicultură, silvicultură și pentru care impozitul este determinat în sistem real, iar în cursul anului fiscal încetează activitatea, dar și aceia care intră în procedura de suspendare temporară a activității sunt obligate să depună la organul fiscal competent această declarație în 30 de zile de la data la care evenimentul s-a produs.

De asemenea, contribuabilii care înregistrează venituri din activități independente, pentru care se determină venitul net pe baza normelor de venit, dacă încetează activitatea în cursul anului sau își întrerup temporar activitatea, trebuie să depună declarația la organul fiscal competent în 30 de zile de la producerea evenimentului și, totodată să-și recalculeze impozitul pe venit.

În cazul persoanelor fizice cu handicap accentuat sau grav care realizează venituri din activități independente sau agricole, atât în mod individual, cât și într-o formă de asociere, în sistem real sau pe baza normelor de venit, trebuie depusă declarația în 30 de zile de la obținerea certificatului ce atestă încadrarea în grad de handicap, pentru recalcularea impozitului datorat și a venitului net anual.

Care este procedura de depunere

Declarația unică poate fi depusă prin mijloacele electronice, potrivit legislației în vigoare, astfel:

 • prin Spațiul privat virtual, care este disponibil pe site-ul anaf.ro;

 • prin serviciul Depunere declarații, de pe site-ul e-guvernare.ro, cu certificatul digital calificat;

 • în format de hârtie, la registratura organului fiscal sau trimis prin poștă, cu confirmare de primire.

Pot fi utilizate și calculatoarele destinate auto-servicii din unitățile fiscale, în acest scop. ANAF transmite că prin intermediul acestora persoanele se pot înregistra în Spațiul Privat Virtual, pot completa și depune Declarația Unică.

Modele care-i ajută pe contribuabili să completeze Declarația unică

Pentru a veni în sprijinul contribuabililor care au de completat Declarația unică în 2022, ANAF a publicat pe site-ul instituției mai multe modele de completare. Este vorba de cinci prezentări în care sunt exemplificate modalități de completare în diverse situații:

 • venituri din activități independente impuse în sistem real;

 • venituri obținute din activități independente impuse la norma de venit;

 • venituri din cedarea folosinței bunurilor (închiriere în lei și valută);

 • venituri din cedarea folosinței bunurilor (în lei);

 • pentru persoane fără venituri care aleg să achite CASS.

La acest link pot fi vizualizate aceste modele de completare.

Vrei să rămâi informat?

Înscrie-te la newsletter pentru a primi știri noi, doar o dată pe săptămână, direct pe email.

Nu facem spam! Citește politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.