cheltuielile cu casele de marcat

Toate PFA-urile și firmele care și-au conectat casele de marcat electronice la ANAF își pot scădea aceste cheltuieli din impozitul pe profit, ca și în anul anterior. Potrivit Legii 152/2020, este valabil și pentru aparatele achiziționate în 2018, 2019 și 2020.

Costul de achiziție al caselor de marcat se scade din impozitul pe profit

De la 1 august 2020, a intrat în vigoare Legea nr. 153/2020. Plătitorii de impozit pe profit au putut remarca faptul că a fost introdus un nou alineat, la lit.t), care prevede ca operatorii economici ce utilizează noile case de marcat să considere cheltuielile de achiziționare a lor drept unele nedeductibile, la momentul când sunt puse în funcțiune. Prevederile respective fac referire și la achizițiile dinaintea datei, adică din anii 2018-2019.

Potrivit dispozițiilor acestei legi, la determinarea impozitului pe profit pentru 2020, sumele reprezentând costul de achiziție al caselor de marcat sunt asimilate cheltuielilor nedeductibile, ce se vor scădea mai târziu din impozitul pe profit. Acest calcul se efectuează la momentul când se determină impozitul pe profit anual, în cazul aparatelor cumpărate înainte de luna august 2020.

Contribuabilii care achiziționează case de marcat electronice scad costul de achiziție al acestora din impozitul pe profit pe care îl datorează pentru respectivul trimestru când acestea au fost puse în funcțiune, dacă acești contribuabili datorează impozit pe profit trimestrial. În situația în care unor contribuabili li se aplică sistemul anual de declarare și de plată a impozitului pe profit, aceștia vor scădea costul de achiziție din impozitul pe profit anual.

Sumele care nu au fost scăzute din impozitul pe profit conform prevederilor legale, vor fi reportate în următorii 7 ani consecutivi, iar recuperarea sumelor se efectuează în ordinea în care acestea au fost înregistrate, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

Prevederi pentru microîntreprinderi

Microîntreprinderile care achiziționează aparate de marcat electronice fiscale vor scădea și ele costul de achiziție aferent din impozitul pe veniturile lor, în trimestrul când au fost puse în funcțiune, în limita acelui impozit pe veniturile microîntreprinderilor pe care îl datorează. Sumele care nu vor fi scăzute se vor reporta în trimestrele următoare, în ordinea înregistrării lor, la fiecare termen de plată a impozitului în cauză, în aceleași condiții.

Astfel, venitul net anual impozabil va fi reprezentat din însumarea tuturor veniturilor nete anuale, recalculate, din care se va deduce contribuția de asigurări sociale ce va fi datorată și la care se adună costul de achiziție al caselor de marcat.

Ce se întâmplă în cazul în care casele de marcat au fost instalate înainte de a intra legea în vigoare?

Contribuabilii care au de datorat impozit pe profit la data la care se determină impozitul pe profit pentru 2020, vor scădea din impozitul pe profit și costul la care au achiziționat casa de marcat electronică (după cum prevede UG 28/1999) achiziționată și pusă în funcțiune în 2018, 2019 și 2020, înainte de intrarea în vigoare a legii. Condiția este ca la data achiziției acelora, contribuabilii să fi fost plătitori de impozit pe profit, indiferent care este sistemul de declarare și plată.

Costul de achiziție al acestor aparate electronice fiscale va reprezenta sume ce sunt asimilate cheltuielilor nedeductibile în calcularea impozitului pe profit, dar care se scad ulterior din impozitul pe profit al anului 2020. Sumele ce nu vor fi scăzute se reportează, după cum s-a mai menționat, în următorii 7 ani consecutivi, iar recuperarea se efectuează în aceleași condiții, la fiecare termen la care se plătește acest tip de impozit.

De asemenea, costul de achiziție al aparatelor puse în funcțiune în 2018 și 2019, precum și în 2020, înainte de intrarea în vigoare a legii, se adaugă la baza impozabilă aferentă trimestrului 4 al anului 2020, conform legii, dar se scade din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor ce este determinat în acel trimestru. Sumele ce nu sunt scăzute din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor se reportează în trimestrele următoare – 28 de trimestre consecutive, iar recuperarea sumelor se face la fiecare termen de plată specific veniturilor microîntreprinderilor.

În concluzie, și în acest an firmele și PFA-urile din România își pot scădea din impozitul pe profit costul de achiziție al caselor de marcat electronice. Calculul se face la momentul când se determină impozitul pe profit anual, pentru aparatele care au fost achiziționate înainte de august 2020.

Vrei să rămâi informat?

Înscrie-te la newsletter pentru a primi știri noi, doar o dată pe săptămână, direct pe email.

Nu facem spam! Citește politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.