eșalonarea datoriilor

Criza sanitară generată în contextul pandemiei a afectat mai multe firme românești, iar procedura de eșalonare simplificată a datoriilor a fost introdusă de ANAF pentru a sprijini companiile în vederea plății obligațiilor fiscale acumulate în 2020. Măsura a fost permanentizată, dat fiind că tot mai mulți antreprenori români au accesat această formă de sprijin.

Proiectul elaborat de ANAF reglementează mai multe aspecte, printre care conținutul certificatului de atestare fiscală și modul de eliberare a acestuia, procedura de acordare a eșalonărilor la plată, procedura de modificare a eșalonărilor la plată acordate, sfera de aplicare.

În cazul obligațiilor fiscale principale și accesorii restante care nu sunt mai vechi de 12 luni (până în momentul depunerii cererii) și nestinse până la data de eliberare a certificatului de atestare fiscală, administrate de organul fiscal central, pot fi plătite în sistemul de eșalonare pe o perioadă de maxim 12 luni.

Amenzile de orice fel administrate de organul fiscal si creanțele bugetare care au fost stabilite de un organ diferit și trimise organelor fiscale spre recuperare sunt asimilate obligațiillor fiscale în scopul acordării eșalonării la plată.

Pentru a se acorda eșalonare la plată, suma totală a obligațiilor fiscale nu trebuie să fie mai mică de 5.000 lei pentru persoanele juridice, 2.000 lei pentru asocierile fără personalitate juridică și 500 pentru persoanele fizice, potrivit ordonanței.

Condiții pentru debitori

Debitorii trebuie să îndeplinească mai multe condiții pentru a accesa mecanismul de eșalonare a datoriilor. Firma nu trebuie să se afle în dizolvare sau în procedura falimentului, să nu aibă obligații fiscale restante mai vechi de 12 luni de la data depunerii cererii și nestinse la data de eliberare a certificatului de atestare fiscală. Toate condițiile pentru debitori pot fi consultate în ordonanța aferentă procedurii de eșalonare la plată.

Debitorul trebuie să depună o cerere la organul fiscal, fie prin poștă, prin serviciul Spațiu privat virtual” sau la registratura organului fiscal. Cererea de acordare a eșalonării la plată se depune inclusiv pentru obligațiile fiscale ale sediilor secundare, în cazul în care acestea există. În cazul plății diferențiate a ratelor de eșalonare, debitorul va anexa și propunerea de grafic, care cuprinde procentul care poate fi achitat pentru fiecare rată.

Această măsură vine ca sprijin pentru mediul de afaceri, pus în dificultate de criza sanitară, mai ales în situația în care multe firme s-au găsit în imposibilitatea de a-și achita la timp obligațiile fiscale.

Vrei să rămâi informat?

Înscrie-te la newsletter pentru a primi știri noi, doar o dată pe săptămână, direct pe email.

Nu facem spam! Citește politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.