deducere cheltuieli angajati

Beneficiile suplimentare acordate de angajatori salariaților nu vor fi impozitate de la 1 ianuarie 2023, dacă valoarea acestora se limitează la 33 % din salariul de bază, potrivit Ordonanței nr. 16/2022. Actul normativ publicat în Monitorul Oficial la 15 iulie 2022 prevede mai multe categorii de venituri exceptate de la impozitare.

Calculul valorii acestor venituri se realizează însă cumulat și nu individual. Astfel, dacă o persoană primește și tichete de masă, și primă, va fi calculată suma beneficiilor, aceasta fiind plafonată la 33 % din salariul de bază, astfel încât să i se poată aplica tratamentul fiscal corespunzător veniturilor neimpozabile.

Ce categorii de beneficii ale salariaților nu se impozitează, conform OG 16/2022

Angajatorii care doresc să acorde anumite avantaje extrasalariale personalului angajat vor trebui să calculeze valoarea acestora dacă doresc să beneficieze de regimul fiscal al veniturilor neimpozabile. Suma beneficiilor suplimentare atribuite unui salariat nu trebuie să depășească plafonul de 33 % din salariul de bază al acestuia.

Potrivit modificărilor introduse prin OG 16/2022, intră în categoria veniturilor neimpozabile condiționate de limita de 33 %, începând cu anul 2023, următoarele categorii de venituri extrasalariale încasate la locul de muncă:

a) sumele suplimentare acordate salariaților în temeiul clauzei de mobilitate conform legii, în limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizația de delegare/detasare, pentru angajații din sistemul de stat;

b) contravaloarea hranei atribuite de către angajator pentru salariații proprii, persoane fizice care realizează venituri din salarii în limita valorii maxime de un tichet de masă de persoană pe zi, conform prevederilor în vigoare;

c) sumele destinate cazării și plata chiriei pentru spațiile de cazare/de locuit puse de către angajatori la dispoziția angajaților proprii, persoane fizice care obțin venituri din salarii, în limita unui plafon neimpozabil de 20 % din salariul de bază minim brut, în anumite condiții.

d) contravaloarea cazărilor, meselor și, eventual, tratamentului pe perioada concediului, pentru angajații proprii și membrii de familie ai acestora, plătite de angajator, în limita unui plafon anual, pentru fiecare salariat, reprezentand nivelul unui câștig salarial mediu brut.

e) contribuțiile la fonduri și scheme de pensii facultative, suportate de angajator pentru angajații proprii, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană;

f) primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, acoperite de angajator pentru salariații proprii, în așa fel încât să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro pe an, pentru fiecare angajat;

g) sumele atribuite angajaților care prestează activități în regim de telemuncă, pentru susținerea cheltuielilor cu utilitățile la locul în care angajații își desfășoară activitatea (energie electrică, agent termic, apă, conexiune la internet), și achiziția mobilierului și a echipamentelor de birou necesare, în limitele stabilite de angajator prin contractul de muncă sau regulamentul intern,respectând un plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfașoară activitate în regim de telemuncă.

close

Vrei să rămâi informat?

Înscrie-te la newsletter pentru a primi știri noi, doar o dată pe săptămână, direct pe email.

Nu facem spam! Citește politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.