Trecerea de la impozit pe profit la microîntreprindere

Trecerea de la impozit pe profit la microîntreprindere

Începând cu anul în curs, pentru trecerea de la impozit pe profit la regimul de microîntreprindere există câteva reguli a căror respectare este obligatorie.

Categorii de persoane juridice cu activitate în România pot să opteze pentru regimul de microîntreprindere începând cu anul fiscal următor în următoarele condiţii:

  • au îndeplinit condiţiile de microîntreprindere;

  • nu au mai fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor după 1 ianuarie 2023.

Excepţie de la această regulă fac firmele cu CAEN: 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621,5629, 5630.

Prin urmare:

  • nu exista posibilitatea de a trece de la profit la microîntreprindere în cursul anului, ci doar la început de an fiscal;

  • în ipoteza în care o firmă este microîntreprindere în 2023 şi ulterior alege opţiunea de a trece la impozit pe profit, nu va mai putea să revină la statutul anterior acestei decizii, adică, la acela de microintreprindere, deoarece a mai fost plătitoare de impozit pe microintreprindere înainte de 1 ianuarie 2023;

  • când firma trece la impozit pe profit începând cu 1 ianuarie 2023, cu condiţia să indeplineaca condiţiile, poate după aceea să opteze pentru aplicarea regimului de microintreprindere, pentru că începând cu anul 2023 nu a mai fost întreprindere.

Până la data de 31 martie a anului următor, persoanele juridice trebuie să comunice organelor fiscale faptul că optează pentru sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor.

Trecerea de la microintreprindere la impozit pe profit

În timpul unui an fiscal o microîntreprindere nu poate să opteze pentru plata impozitului pe profit. Va putea să-şi exercite opţiunea, pe care trebuie să o comunice organelor fiscale, doar începând cu anul fiscal următor.

Regulile de ieşire din sistemul microîntreprindere

Potrivit Art 52 din Codul Fiscal, „Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 500.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi/sau management în veniturile totale este de cel puţin 20%, aceasta datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în care s-a depăşit oricare dintre aceste limite, fără posibilitatea de a mai opta pentru perioada următoare să aplice impozitul pe veniturile microîntreprinderilor”. Excepţie fac veniturile din consultanţă fiscală, CAEN: 6920 – Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal.

În cazul menţionat anterior, în 14 zile de la data producerii modificării, trebuie să se depună declaraţia 700.

În situaţiile în care o microîntreprindere nu mai îndeplineşte condiţia în ceea ce priveşte numărul de angajaţi, în cursul unui an fiscal, datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în care nu a mai îndeplinit condiţia.

Potrivit Art 52 din Codul Fiscal, „în situaţia în care, în cursul anului fiscal, oricare dintre asociaţii/acţionarii unei microîntreprinderi deţine peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la mai mult de trei microîntreprinderi, asociaţii/acţionarii trebuie să stabilească microîntreprinderea/microîntreprinderile care ies de sub incidenţa impozitului pe veniturile microîntreprinderilor şi care urmează să aplice impozitul pe profit începând cu trimestrul în care se înregistrează situaţia respectivă, astfel încât condiţia referitoare la numărul maxim de trei microîntreprinderi la care oricare dintre asociaţi/ acţionari deţine peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot să fie îndeplinită.”

Declararea menţiunilor

Microîntreprinderile care nu se mai încadrează în condițiile prevăzute de lege pentru micro și sunt obligate să plătească în continuare impozit pe profit trebuie să notifice organele fiscale competente despre schimbarea intervenită în regimul de impunere fiscală, așa cum este reglementat în Codul de procedură fiscală, care prevede un termen de 15 zile de când intervine modificarea.

Conform legii, firmele din România trebuie să comunice organelor fiscale din raza de competență de care aparțin, modul în care se aplică sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de 31 martie inclusiv din anul pentru care se achită impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.

În situațiile în care nu mai pot fi îndeplinite în activitatea firmei următoarele condiții: capitalul social al firmei aparține unor entități diferite de stat și de unitățile administrativ-teritoriale și societatea nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, acțiuni înregistrate în registrul comerțului sau la instanțele de judecată, conform legii, microîntreprinderea este obligată să depună la organele fiscale competente ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal următor, prin formularul de declarație D700.

Microîntreprinderile aflate în situația de a fi devenit plătitoare de impozit pe profit în anul 2023, din cauza neîndeplinirii cerințelor stipulate în art. 47 alin. (1), trebuie să comunice organelor fiscale competente ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal 2023. Pentru respectarea plafonului cifrei de afaceri, la 31 decembrie 2022 s-a aplicat limita de 1.000.000 euro. Plafonul de 500.000 euro se va calcula asupra veniturilor din anul 2023.

Vrei să rămâi informat?

Înscrie-te la newsletter pentru a primi știri noi, doar o dată pe săptămână, direct pe email.

Nu facem spam! Citește politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.