Acțiunea 4.1.1

Pe 21 martie se va deschide apelul de proiecte în cazul Acțiunii 4.1.1 – POC, potrivit anunțului făcut de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. În cadrul acestei acțiuni, microîntreprinderile și IMM-urile din România pot obține fonduri europene care constau în 50.000-1.000.000 de euro per proiect pentru a pune în practică diverse investiții. Grupul țintă este alcătuit din IMM-urile care au fost afectate de pandemie.

Care este bugetul total al apelului de proiecte

Potrivit ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dan Vîlceanu, call-ul de proiecte va debuta pe 21 martie și va fi deschis până în data de 26 martie. Ministrul a mai precizat că se dorește obținerea de la Comisia Europeană a unei prelungiri pentru această schemă de finanțare de la Acțiunea 4.1.1 – POC în privința părții de evaluare de proiecte și de implementare, fără ca sesiunea de înscrieri ce este programată să se deschidă pe 21 martie să aibă de suferit.

Pentru această acțiune, bugetul total al apelului de proiecte este de 360 milioane de euro.

Intensitatea finanțării publice este următoarea:

 • 95% în cazul microîntreprinderilor;

 • 90% în cazul întreprinderilor mici;

 • 85% pentru întreprinderile mijlocii

Unde se depun proiectele

Proiectele se vor putea depune în aplicația de granturi IMM Recover, iar solicitanții trebuie să se grăbească, având în vedere că sesiunea este deschisă doar pentru 5 zile. După această etapă, proiectele care au fost selectate vor fi mutate de aplicanți în MySMIS 2014, având la dispoziție de asemenea încă 5 zile.

Potrivit Ghidului Solicitantului, înregistrarea și transmiterea proiectelor se face începând cu ora 9:00 din prima zi de deschidere a apelului, în cadrul aplicației IMM Recover, iar apelul va fi deschis timp de 5 zile, până la ora 23:59:59 a ultimei zile.

Tipurile de activități care sunt eligibile sunt:

 • dotarea cu active necorporale sau corporale;

 • modernizarea spațiilor de producție sau servicii – cel mult 50% din valoarea proiectului.

Care sunt condițiile de eligibilitate pentru solicitanți

Pentru a fi eligibili, solicitanții trebuie să îndeplinească unele condiții, care se probează prin documente specifice ce vor fi depuse în platforma IMM Recover.

Cerințele de eligibilitate din Ghidului Solicitantului sunt următoarele:

 • înființare până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;

 • profit operațional din activitatea curentă;

 • să nu se afle în faliment sau în lichidare, afacerile să nu fie administrate de un judecător sindic, să nu aibă activități suspendate sau care să facă obiectul unor aranjamente cu creditorii;

 • întreprinderea să nu fi fost în dificultate în 2019, potrivit prevederilor art. 2, punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014;

 • reprezentantul legal nu a fost subiectul unei judecăți de genul res-judicată pentru corupție, fraudă, implicare în organizații criminale sau diverse alte activități ilegale ce sunt în detrimentul intereselor financiare ale UE;

 • solicitantul nu este obiectul unui ordin de recuperare care nu a fost executat, printr-o decizie anterioară a Comisiei sau a Consiliului Concurenței, prin care un anumit ajutor de stat să fi fost declarat incompatibil cu piața internă și ilegal.

 • reprezentantul legal nu are condamnare în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă, pentru o faptă din sfera eticii profesionale sau pentru că a comis o greșeală profesională (se probează prin cazierul judiciar);

 • în ultimii 5 ani, solicitantul nu a mai beneficiat de alt ajutor financiar din fonduri publice, printre care și fonduri UE, pentru aceleași activități și nici în prezent nu derulează proiecte finanțate – în totalitate sau parțial, pentru aceleași activități, din alte surse publice.

Care sunt condițiile de eligibilitate pentru proiecte

Pentru a fi declarate eligibile, proiectele trebuie să îndeplinească anumite condiții:

 • obiectivele din propunerea de proiect să fie în concordanță cu obiectivul specific al competiției;

 • cheltuielile propuse și activitățile din proiect nu sunt finanțate din alte fonduri publice;

 • durata de implementare a proiectului nu trebuie să depășească data de 31 decembrie 2023;

 • valoarea finanțării nerambursabile cerute se încadrează în limitele menționate în apelul de proiecte;

 • nu se solicită, prin proiect, susținere directă pentru activitățile de export către țări terțe sau alte state membre ale Uniunii Europene;

 • nu se utilizează preferențial produse naționale față de produse importate;

 • finanțatorul se va asigura că proiectul îndeplinește principiul egalității de șanse și că previne discriminarea de sex, etnie sau origine rasială, handicap, religie, vârstă, orientare sexuală, punându-se accent și pe accesibilitatea în cazul persoanelor cu handicap.

În ceea ce privește condițiile pentru investiții, este stipulat clar în această măsură că ele trebuie menținute în România pentru cel puțin 3 ani din momentul în care investiția este finalizată. De asemenea, activele achiziționate trebuie să fie noi, pentru că echipamentele second hand nu sunt eligibile. Printre altele, activele necorporale trebuie să fie utilizate strict în cadrul IMM-ului și să fie amortizabile.

Vrei să rămâi informat?

Înscrie-te la newsletter pentru a primi știri noi, doar o dată pe săptămână, direct pe email.

Nu facem spam! Citește politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.