Impozite pentru PFA

Atunci când se gândesc să-și deschidă o afacere și au de ales între PFA și SRL, viitorii antreprenori iau în calcul mai multe implicații pe termen mediu și lung, iar în acestea sunt incluse și impozitele. În cele ce urmează vor fi prezentate cuantumurile tuturor impozitelor la aceste forme de organizare a afacerii.

Care sunt impozitele pentru PFA

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), împreună cu Ministerul Finanțelor, au publicat un ghid pentru a ajuta PFA-urile să completeze și să depună noul formular pentru Declarația Unică 2011. Declarația trebuie depusă de cei care obțin venituri din drepturi de autor, chirii, activități sportive, activități agricole, cedarea folosinței bunurilor, drepturi de proprietate intelectuală, avocați, etc.

În 2021, comparativ cu anii anteriori, a apărut o modificare în ceea ce privește termenul limită de depunere a acestei declarații (formularul 212). În acest an, termenul a fost de 25 mai 2021. Dacă este depășit, se impun amenzi între 50 și 500 de lei, a căror valoare este stabilită de ANAF în funcție de fiecare situație (număr de zile de întârziere, circumstanțe etc). Practic, până la această dată ar trebui depuse obligațiile aferente anului 2020, în timp ce 25 mai 2022 este termenul de plată pentru obligațiile aferente venitului care se realizează în 2021.

În cazul unui PFA, impozitele sunt următoarele:

 • Impozitul pe venit;

 • Contribuția de Asigurări Sociale (CAS) – pensii;

 • Contribuția de Asigurări Sociale de Sănătate (CASS);

 • Concedii și indemnizații sociale de sănătate;

 • Impozite și taxe pentru ajutorul de la stat din 2020.

 1. Impozitul pe venit – (10%)

În 2021, impozitul pe venitul impozabil este de 10% și este obligatoriu pentru PFA-uri.

În momentul în care înființează PFA-ul, contribuabilul are posibilitatea să aleagă între impozitarea în sistem real sau pe baza normelor de venit. Dacă venitul net anual este determinat în sistem real, există o prevedere din Codul Fiscal în care se specifică faptul că se determină „ca diferență între venitul brut și cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de venituri” în funcție de datele din contabilitate.

Cele două metode de determinare a venitului net sunt asemănătoare, dar principala diferență o reprezintă modul de calcul al venitului net pentru care se achită impozite și contribuții. Astfel, pentru venitul net anual determinat pe baza normelor de venit, există un nomenclator al activităților elaborat de Ministerul de Finanțe de care trebuie să se țină cont. Este important de știut că norma de venit nu trebuie să fie mai mică decât salariul de bază minim brut la nivel național, care se află în vigoare în momentul când se stabilește, înmulțit cu 12.

În cazul în care un PFA înregistrează venituri din activități independente (diferite de veniturile din profesii liberale) și își determină venitul net anual pe baza normelor de venit, este calificat pentru obținerea unui tratament fiscal mai favorabil, în condițiile în care deține și calitatea de salariat cu normă întreagă.

 1. Contribuția de Asigurări Sociale (CAS) – 25%

Dacă impozitul pe venit este obligatoriu, cel care privește contribuția de Asigurări sociale și de sănătate se aplică doar celor care depășesc în acest an plafonul de venituri.

În 2021, salariul minim brut pe economie este de 2300 lei, stabilit prin HG 4/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 40/13.01.2021. Prin urmare, pentru calcularea plafonului de 12 salarii minim brute pe economie se va ține cont de această valoare, adică: 12 x 2.300 = 27.600 lei.

Acest plafon este utilizat pentru a stabili obligația de plată a contribuțiilor sociale pentru pensie (CAS) și pentru sănătate (CASS).

În cazul angajaților cu studii superioare salariul minim este de 2.350 lei, iar pentru angajații din domeniul construcțiilor este de 3.000 lei, dar nu există limită impusă pentru titularii de activități independente sau pentru profesiile liberale. Salariile minime sunt obligatorii pentru salariați, din care fac parte și cei angajați de PFA, II sau profesii liberale.

Pentru a se încadra în plafonul anual (12 salarii minime brute), se calculează veniturile nete si/sau normele anuale de venit din activități independente. Prin urmare, dacă posesorul unui PFA estimează sau realizează în 2021 un venit net superior valorii de 27.600 lei, este obligat să se asigure în sistemul de asigurări sociale de stat și să aleagă venitul la care să plătească respectiva contribuție la pensie. Acesta nu poate fi inferior ca valoare salariului minim pe economie, adică mai mic decât plafonul de 27.600 lei.

Care este modul de calcul:

27.600 lei x 25% = 6.900 lei – aceasta este contribuția socială datorată pentru anul 2021.

În cazul în care persoanele care realizează venituri din activități independente se situează sub acest plafon, pot alege să se asigure (opțional) la pensie, cu aceeași bază de calcul (minimum 12 salarii minime pe economie).

Dacă veniturile provin din: agricultură, investiții, chirii, dividende – NU se datorează CAS.

 1. Contribuția de asigurări sociale de sănătate – 10%

Și în acest caz, la fel ca în situația contribuțiilor sociale, CASS se datorează doar dacă se estimează pentru anul în curs venituri nete a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute, care se află în vigoare la termenul depunerii declarației. Astfel, valoarea de 27.600 este baza de calcul, la care se aplică procentul de contribuție de 10%, prin următoarea formulă:

27.600 lei x 10% = 2.760 lei – aceasta este contribuția socială de sănătate datorată pentru anul 2021.

 1. Concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate – 1%

Pentru persoanele fizice care desfășoară activități independente există opțiunea de a se asigura pentru indemnizații de asigurări sociale de sănătate și pentru concedii. Baza de calcul lunară nu poate fi mai mică decât cea a salariului de bază minim brut pe economie, dar nici mai mare decât de 12 ori valoarea acestuia, astfel:

 • baza de calcul minimă: 2.300 x 1% = 23 lei;

 • baza de calcul maximă: 27.600 x1% = 276 lei.

În cazul indemnizației de concediu se semnează un contract de asigurare cu Casa de Asigurări de Sănătate. Solicitantul trebuie să fii cotizat 6 luni în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care beneficiază de concediu medical.

 1. Impozit și contribuții sociale pentru ajutoarele financiare de la Stat, din 2020

Prin declarația unică, PFA-urile mai au de achitat câteva „biruri” la stat. Este vorba despre impozitul și contribuțiile sociale pentru ajutoarele financiare pe care statul le-a dat anul trecut, în contextul pandemiei. Unele dintre PFA-uri au primit în 2020 indemnizații reglementate de OUG 30/2020 – în cazul celor cu activitate întreruptă, și OUG 132/2020, în cazul celor cu activitate redusă. Astfel că în acest an a fost nevoie ca aceste ajutoare să fie taxate.

În calculul valorii de achitat se va ține cont de sumele primite la care se aplică acele cote de impozit și de venit de mai sus. Calculul nu se face laolaltă cu cel pentru impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii, ci separat. Indemnizațiile de la stat nu se vor lua în calcul pentru stabilirea plafonului sau a bonificațiilor pentru plata anticipată a contribuțiilor sociale și a impozitului pe venit.

Care sunt impozitele pentru un SRL

 1. Impozitul pe venit

Se aplică în cazul microîntreprinderilor, iar cota diferă în funcție de numărul angajaților, astfel:

1% – pentru unul sau mai mulți salariați;

3% – dacă microîntreprinderea nu are salariați.

Orice firmă nou-înființată este considerată microîntreprindere. Dacă cifra de afaceri depășește 1 milion de euro, se va schimba sistemul de impozitare, plătindu-se impozit pe profit – cu o cotă de 16%.

În stabilirea valorii în lei la care se face trecerea de la o microîntreprindere la un plătitor de impozit pe profit se ia în calcul cursul de schimb de la încheierea exercițiului financiar precedent. Astfel că la 31 decembrie 2020, cursul a fost de 4,8694 lei/euro, deci plafonul este de 4.869.400 lei.

 1. Sponsorizări

Microîntreprinderile pot efectua sponsorizări, dacă vor să susțină entitățile non-profit (ONG-urile) sau entitățile de cult, deducându-le ulterior din impozitul pe venit. Există însă o condiție: la data încheierii contractului acestea să se afle în Registrul entităților sau unităților de cult.

Se poate sponsoriza maximum 20% din impozitul pe venit. Deducerea se face în maximum 7 ani.

 1. TVA

În țara noastră se aplică o cotă standard de Taxă pe Valoare Adăugată (TVA), de 19%, cu câteva derogări:

 • 5% pentru: cazare, catering, manuale, reviste, cărți, evenimente culturale/sportive, acces la muzee;

 • 9% pentru: alimente, băuturi, servicii de alimentare cu apă, servicii medicale

SRL-ul nou înființat nu va fi plătitor de TVA (dacă nu optează pentru înregistrarea în scopuri de TVA) și va rămâne așa dacă cifra de afaceri anuală se situează sub plafonul de 300.000 de lei. În cazul în care plafonul este depășit, SRL-ul are obligația să se înregisreze ca plătitor de TVA, în 10 zile de la sfârșitul lunii în care s-a atins sau depăsit plafonul.

TVA-ul se declară și se plătește trimestrial, dacă cifra de afaceri este sub 100.000 euro. În acest an, plafonul este de 487.440 lei, pentru trecerea de la TVA trimestrial la TVA lunar.

 1. Contribuții sociale

Pentru fiecare salariu se percep contribuții sociale, fie că este vorba de fondator, care se angajează pe firmă sau de restul angajaților. Toate contribuțiile sociale se rețin, se declară și se achită de angajator.

Într-un SRL, contribuțiile sociale sunt următoarele:

2.25% – contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM);

25% – asigurări sociale (CAS);

10% – asigurări sociale de sănătate (CASS);

10% – impozit pe venit.

 1. Impozitul pe dividende

Pentru a scoate bani, legal, din firmă, se pot repartiza dividende către asociați. Acest lucru se poate face trimestrial sau anual, în următoarele condiții: cu reținerea, declararea și plata unui impozit de 5% din valoarea dividendelor brute.

Este important de știut că în cazul în care banii din dividende au o valoare cel puțin egală cu 12 salarii minim brute (27.600 în 2021), se va plăti CASS (adică 2.760 lei). Plata acestei contribuții este ca persoană fizică, iar pe firmă se achită impozitul pe dividende.

Cum este mai convenabil

După cum se poate observa din prezentarea de mai sus a cuantumului impozitelor pentru PFA și SRL, taxele sunt mult mai mari la PFA, aproximativ o treime. Pentru un SRL taxele sunt de 1 sau 3% din venit, la care se adaugă impozitul pe dividende. În ceea ce privește cheltuielile, sunt similare. Și ca PFA, și ca SRL se pot angaja oameni, singura cheltuială în plus la SRL ar fi cea cu contabilul, care este obligatoriu de contractat, în timp ce la PFA contabilitatea este mai simplă.

Un avantaj pentru PFA ar fi că se poate avea acces instant la bani, în timp ce la un SRL trebuie să se aștepte dividendele la trei luni sau la final de an.

(prezentam cuantumul impozitelor ce trebuie platite si le comparam, posibilitatea de a avea angajati, impozitul pe venit si pe dividende, contributii CASS, etc. – hint: acum este mai convenabil sa lucrezi pe SRL)

Vrei să rămâi informat?

Înscrie-te la newsletter pentru a primi știri noi, doar o dată pe săptămână, direct pe email.

Nu facem spam! Citește politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.