infiintari firme

Recent promulgata Lege 265/2022 aduce câteva modificări importante privind înființarea societăților comerciale și înmatricularea lor la Registrul Comerțului. Potrivit noilor reglementări, se simplifică procedura de înregistrare a unei firme, fondatorii putând întocmi actul constitutiv prin completarea online a unui formular-tip. De asemenea, depunerea cererii de înmatriculare nu mai este condiționată de atașarea unor documente precum actele de proprietate, actele doveditoare ale operațiunilor încheiate în contul societății și aprobate de asociați și declarația pe propria răspundere a fondatorilor.

Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 750 din 26 iulie 2022. Actul normativ va intra în vigoare la 4 luni de la publicare, de la 26 noiembrie 2022, excepție făcând câteva prevederi menționate expres în conținutul ei, referitoare la activitatea și personalul Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Prevederi noi și pentru PFA, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale

Noua lege prevede și introduce modificări și în OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale. Potrivit art. 130, „(4) Prin semnarea cererii de înregistrare în registrul comerţului/acordului de constituire, persoanele fizice care solicită înregistrarea ca persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială îşi asumă răspunderea că nu sunt incapabile şi că nu li s-a interzis prin hotărâre judecătorească definitivă dreptul de a exercita calitatea de persoană fizică autorizată, titular al întreprinderii individuale, membru al întreprinderii familiale, ca pedeapsa complementară a condamnării pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, în cererea de înregistrare/acordul de constituire fiind prevăzută o clauză în acest sens”.

De asemenea, atunci când se solicită întreruperea temporară a activităţii unei persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale, această întrerupere nu poate depăşi 3 ani de la data înscrierii menţiunii în registrul comerţului şi înştiinţării organelor fiscale. În mod corespunzător, și reluarea activităţii se înregistrează la ONRC.

Înregistrarea online a societăților comerciale și accesul facil la baze de date digitale

Legea 265/2022 transpune Directiva nr. 1151/2019 a Parlamentului European și a Consiliului, care prevede că „Utilizarea instrumentelor şi a proceselor digitale pentru a începe o activitate economică mai uşor, mai rapid şi mai eficient din punctul de vedere al timpului şi al costurilor, prin înfiinţarea unei societăţi comerciale sau înfiinţarea unei sucursale a societăţii comerciale respective în alt stat membru şi pentru a oferi informaţii cuprinzătoare şi accesibile referitoare la societăţi comerciale reprezintă una dintre condiţiile preliminare pentru funcţionarea eficace, modernizarea şi simplificarea administrativă a unei pieţe interne competitive şi pentru asigurarea competitivităţii şi a credibilităţii societăţilor comerciale”.

Astfel, potrivit noii legi, societățile comerciale se pot înființa mult mai ușor prin completarea unui formular-tip online, cu opțiuni predefinite. Acesta trebuie semnat de către toți fondatorii sau de către reprezentanții legali ai acestora, prin semnătură electronică creată cu certificat digital calificat.

De asemenea, cererile de înregistrare și documentele atașate pentru susținerea acestora întocmite de avocați sau de notari publici se pot semna de către aceștia cu semnătură electronică calificată și se pot transmite online prin mijloace digitale către ONRC.

Sistemul de interconectare a datelor din Registrul Comerțului (BRIS) permite ca procedura de înregistrare a sucursalelor societăților cu sediul principal într-un stat comunitar să fie facilitată prin eliminarea documentelor necesare, întrucât informațiile vor putea fi obținute și verificate în baza de date digitală.

Pe platforma electronică centrală unică, Buletinul electronic al Registrului Comerțului, vor fi publicate actele și faptelor înregistrate/menționate/depuse/vizate care implică activitatea firmelor, precum și proceduri și acte ale Registrului Comerțului. Publicarea pe această platformă interconectată face ca faptele persoanelor fizice și juridice înregistrate să poată fi publicate, devenind astfel opozabile terților și constituind un punct de referință general atât pentru utilizatorii naționali, cât și pentru cei din afara granițelor.

Legea prevede ca certificatele de înmatriculare și certificatele constatatoare să poată fi eliberate și în format electronic semnate cu semnatura electronică calificată sau sigiliul electronic calificat.

Documentele și informațiile referitoare la persoanele fizice și juridice vor putea fi depuse în continuare la Registrul comerțului în format fizic, pe hârtie. Personalul va arhiva actele și în format electronic, pentru a permite furnizarea mai rapidă de copii în format digital, certificate de pe actele prezentate.

Publicul va putea accesa informații user friendly pe portalul de servicii online al ONRC și pe pagina sa de internet, în limbile română și engleză, referitoare la operațiunile cele mai importante legate de constituirea persoanelor juridice și înregistrarea persoanelor fizice și juridice în Registrul Comerțului.

Activitatea ONRC se va desfășura cu sprijinul unui centru de date principal și al unui centru de date secundar, amplasate pe teritoriul României.

Vrei să rămâi informat?

Înscrie-te la newsletter pentru a primi știri noi, doar o dată pe săptămână, direct pe email.

Nu facem spam! Citește politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.