Start-Up Nation 2022

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a publicat proiectul de procedură pentru implementarea programului Start-Up Nation 2022. În cadrul acestui program, sunt susținuți antreprenorii care se află la început de drum pentru a accesa fonduri nerambursabile de la stat care constau în 100.000 sau 200.000 de lei, dacă respectă câteva condiții principale.

Care este valoarea programului în 2022

În acest an, pentru programul Start-Up Nation sunt alocate, pentru moment, doar credite de angajament de 500 de milioane de lei, ce necesită transformarea în credite bugetare, care se va face prin rectificare bugetară, astfel încât să se poată face și plăți.

Ministrul antreprenoriatului și turismului, Constantin-Daniel Cadariu a declarat că Start-Up Nation este apreciat de mediul de afaceri pentru rezultatele reale pe care le-a adus în economie și că din acest motiv există propunerea de a lansa în aprilie-mai o a treia ediție. „În primul rând ne dorim simplificarea înscrierilor electronice, prin eliminarea planului de afaceri și înlocuirea lui cu un formular electronic simplu, ușor de parcurs și de înțeles, cu pași intuitivi și predictibili”, a precizat ministrul.

Autoritățile au mai anunțat că împreună cu Serviciul de Telecomunicații Speciale se lucrează la o aplicație informatică prin care se va face interogarea automată a bazelor de date din instituțiile de stat ce sunt implicate în emiterea actelor necesare pentru derularea schemei, care va conduce la o verificare mai rapidă a criteriile de eligibilitate și administrative, fără să mai fie nevoie de alte documente de la aplicanți.

Noutățile StartUp Nation 2022

În acest an, principala noutate a programului ar fi aceea că se elimină „licitația” de locuri de muncă nou create ce a dus la supralicitarea criteriului în planurile de afaceri din ediția a doua Start-Up Nation și la eșecul multora dintre proiectele supradimensionate.

Iată care sunt noutățile pe care le aduce programul StartUp Nation 2022:

 1. Nu se mai punctează și nici nu mai este un criteriu de departajare în cazul punctajelor egale numărul locurilor de muncă nou-create, dar aceasta este o condiție de intrare, precum și de diferențiere, în cazul nivelului maxim de grant care se acordă, astfel:

 • pentru cei care aplică la acest program și care își asumă să creeze și să mențină un singur loc de muncă în cadrul programului – alocație financiară nerambursabilă (AFN) se acordă maximum 100.000 de lei per beneficiar. Această sumă poate reprezenta cel mult 95% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, fiind inclus și TVA pentru firmele neplătitoare. Pentru cei care își asumă să creeze și să mențină un singur loc de muncă prin acest program, valoarea cheltuielilor cu salariile, utilitățile, chiriile și serviciile de contabilitate reprezintă o sumă forfetară de cel mult 5.000 de lei din cheltuielile eligibile care au fost aprobate după verificarea cererii de finanțare, respectiv din cea a cheltuielilor ce au fost aprobate la decont. Pentru decontare este nevoie ca beneficiarul să-și însoțească respectiva cerere cu actele doveditoare care atestă angajarea a cel puțin un loc de muncă;

 • cei care își asumă să creeze și să mențină două locuri de muncă prin Programul Alocație Financiară Nerambursabilă (AFN) vor avea o alocare de maximum 200.000 de le per beneficiar. Această sumă poate să reprezinte maximum 95% din cheltuielile eligibile ale proiectului, fiind inclus și TVA pentru firmele neplătitoare. Aplicanții care își asumă să creeze și să mențină două locuri de muncă prin acest program beneficiază de o valoare a cheltuielilor cu salariile, utilitățile, chiriile și serviciile de contabilitate care reprezintă o sumă forfetară de cel mult 10.000 de lei din cheltuielile eligibile ce au fost aprobate după ce a fost verificată cererea de finanțare, din suma cheltuielilor ce au fost aprobate la decont. Pentru a deconta aceste cheltuieli, beneficiarul își va însoți cererea de actele care dovedesc angajarea a cel puțin 2 locuri de muncă;

 1. În ceea ce privește domeniile de activitate, antreprenorii care activează în zonele de producție și industrii creative vor fi mai favorizați la punctaj;

 2. A fost introdus un aport propriu de 5%, 10% sau 15% ca un criteriu de punctaj. Astfel, cine asigură 15% va beneficia de un punctaj mai mare la acest criteriu;

 3. Se punctează și ponderea de tehnologii ce sunt introduse în planul de afaceri;

 4. Vor fi favorizați și acei antreprenori care exploatează cercetări științifice sau brevete de invenții;

 5. Se punctează și investițiile în domeniul protecției mediului;

 6. Sunt punctate mai mult firmele care au minim un asociat care a urmat cursuri de calificare în competențe digitale și antreprenoriat;

Ce va face diferența în cazul punctajelor egale

În cazul punctajelor egale, vor fi luate în considerare următoarele:

 • Punctajul care a fost obținut pentru domeniul de activitate (Criterii de evaluare, secțiunea A);

 • Punctajul care a fost obținut pentru investiție (secțiunea C);

 • Punctajul obținut pentru componenta de dezvoltare durabilă (secțiunea D);

 • Punctajul obținut pentru cursurile de pregătire antreprenorială (secțiunea E);

 • Punctajul obținut pentru competențe digitale (secțiunea F);

 • Punctajul obținut pentru debutul în afaceri (secțiunea G);

 • Punctajul obținut pentru componenta de inovare (secțiunea H);

 • Data și ora la care a fost făcută înscrierea în program;

 • Valoarea exactă a procentului pentru investiția în echipamente.

Puteți vedea propunerea de procedură pentru implementarea Start-up Nation România la acest link, unde pot fi vizualizate și criteriile pentru evaluarea online a planului de afaceri.

Cei care vor să contribuie la îmbunătățirea procedurilor, pot lansa propuneri pe adresa dezbateri_publice@mat.gov.ro. Propunerile vor fi luate în calcul și discutate în cadrul Consiliului Consultativ pentru Dezvoltarea MM-urilor din luna martie.

Vrei să rămâi informat?

Înscrie-te la newsletter pentru a primi știri noi, doar o dată pe săptămână, direct pe email.

Nu facem spam! Citește politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.