schema HoReCa 2

Lansată în 2021, Schema HoReCa a apărut în condițiile în care afacerile din sectorul de turism și alimentație publică (inclusiv organizare de evenimente) au suferit pierderi semnificative din cauza pandemiei. Prin schema de ajutoare de stat, restaurante, pensiuni, cafenele și alți beneficiari eligibili au putut obține finanțări de până la 800.000 euro, astfel încât să își poată continua activitatea.

Demararea unei noi ediții necesită rectificare bugetară

În ceea ce privește o nouă ediție a schemei de ajutoare de stat, există deja cadrul legal pentru demararea acesteia, însă pentru lansarea propriu-zisă a programului este nevoie de rectificare bugetară. Potrivit declarațiilor lui Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismului, acest lucru s-ar putea concretiza numai după data de 1 iulie 2022.

Ministrul a adus în discuție existența cadrului legal pentru lansarea unei noi ediții a programului HoReCa, care poate avea loc după rectificarea bugetară, dat fiind faptul că nu există sumele necesare în buget. Cadrul legislativ a fost pus la punct, dar încă se lucrează la crearea platformei la STS și la program în sine, care va putea fi pus în derulare după rectificarea bugetară.

Beneficiarii, despăgubiți pentru scăderea cifrei de afaceri în 2021

Schema HoReCa 2 va despăgubi firmele eligibile (restaurante, agenții de turism, structuri de cazare etc.) în raport cu pierderile suferite în 2021, ca urmare a restricțiilor impuse pentru limitarea răspândirii coronavirsului, ce au generat scăderi în cifra de afaceri a mai multor firme din sectoarele vizate de schema de ajutor.

Ministrul Antreprenoriatului și Turismului a subliniat faptul că sumele solicitate de potențialii beneficiari pentru pierderile înregistrate în 2021 sunt aproximativ la o treime dacă se face o comparație cu anul 2020. Pentru anul 2020, HoReCa a estimat pierderi de aproximativ 800 milioane de euro, iar pentru următorul an, estimarea și solicitarea sunt de aproximativ 285 milioane de euro.

Peste 10.000 de operatori economici au solicitat finanțare în prima ediție

În cadrul primei ediții a schemei de ajutor de stat destinate domeniului HoReCa, peste 10.000 de operatori economici au solicitat finanțare, iar numărul beneficiarilor s-a ridicat la 8.294. Aceștia au primit ajutor de stat în valoare de 20% din suma cu care le-a scăzut activitatea în anul pandemiei față de anul 2019, cu limita de 800.000 euro/beneficiar. Suma medie primită este de 257.222 de lei/beneficiar, iar valoarea totală a granturilor acordate a fost de aproximativ 2,2 miliarde de lei.

Pentru ca lansarea unei noi ediții a programului de sprijin pentru HoReCa va fi nevoie ca Guvernul să aloce credite de angajament în bugetul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, ceea ce se poate întâmpla la prima rectificare bugetară din acest an. Totuși, pentru efectuarea plăților este nevoie de credite bugetare. Acestea ar putea fi alocate fie printr-o altă rectificare bugetară, fie prin bugetul de stat pentru anul 2023.

Guvernul a adoptat un nou act normativ care vizează IMM-urile

Guvernul României a adoptat Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004, care aduce noutăți și cu privire la aplicarea Testului IMM. Aceste modificări au apărut în ideea de atingere a jalonului 242, din cadrul componentei 9 Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare” din PNRR. Se menționează:

  • inițiatorului și autoritații publice centrale care asigură secretariatul GEIEAN le revine obligația de a publica rezultatele testului IMM, respectiv avizul;

  • în raportul privind aplicarea Testului IMM va exista obligatoriu o secțiune cu sarcinile administrative introduse pentru IMM-uri, precum și cu cele eliminate;

  • va fi consultat un eșantion mai extins de IMM-uri, iar impactul economic al actelor normative asupra IMM-urilor va fi analizat de un grup alcătuit din reprezentanți desemnați ai ministerelor, cadre universitare, reprezentanți ai administrației publice centrale, economiști, organizații nonguvernamentale de reprezentare a IMM-urilor etc.;

  • se prevede introducerea mai multor mijloace de consultare pentru inițiator, între care forumuri, consultări online, mese rotunde și sondaj online.

A fost menționată și ediția a treia a programului Start-Up Nation

Ministrul antreprenoriatului și turismului susține că mediul de afaceri trebuie să fie susținut de statul român într-o manieră echitabilă și transparentă, aceasta fiind și premisa pentru adoptarea cadrului normativ primar cu privire la stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor. Astfel, au fost menționate atât o eventuală lansare a măsurii HoReCa 2 și programul Start-up Nation. De altfel, pe lângă aceste două inițiative, se fac demersuri și pentru implementarea Programului de accelerare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.

Guvernul a adoptat nu numai Ordonanța de urgență pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, ci și Ordonanţa de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri bugetare în vederea sprijinirii sectorului IMM, două acte normative de interes pentru mediul de afaceri. Cel de-al doilea act normativ își propune să asigure acces la un nou instrument de finanțare firmelor care au fost afectate grav de situația economică actuală.

HoReCa 2 ar putea avea beneficiari din domeniul serviciilor conexe

Despre lansarea unei noi ediții a schemei de ajutor HoReCa se vorbește încă de la începutul anului, când Guvernul avea în vedere includerea firmelor din domeniul serviciilor conexe în program. Și la acel moment, ministrul a declarat faptul că demararea celei de-a doua ediții ar putea fi posibilă numai după rectificarea bugetară.

Noua schemă ar putea sa includă și alți beneficiari, precum firme din sectorul de agrement. Această problemă a fost ridicată de Adrian Apostu, managerul Dino Parc Râșnov, dat fiind că domeniile conexe turismului au suferit în egală măsură pierderi grave în contextul pandemiei.

Noutăți cu privire la lansarea unei noi ediții Start-Up Nation

Nu doar pentru o posibilă nouă ediție a programului HoReCa va fi nevoie de rectificare bugetară, ci și pentru Start-Up Nation. Primele două ediții au avut un adevărat succes, fiind create peste 45.000 de locuri de muncă. Numărul de beneficiari din cele două ediții s-a ridicat la 15.000 de firme, iar ministrul a estimat că demararea noii ediții s-ar putea concretiza în aprilie-mai, pentru că programul se va desfășura pe o platformă a ministerului gestionată de STS, care este ocupat cu urgențele din PNRR.

Vrei să rămâi informat?

Înscrie-te la newsletter pentru a primi știri noi, doar o dată pe săptămână, direct pe email.

Nu facem spam! Citește politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.